Ledig stilling

Tønsberg kommune

Fysioterapeut

Offentlig forvaltning

Virksomhet mestring og forebyggende tjenester (MFT) består av Enhet for tilrettelagt arbeid, Enhet for aktiviteter til seniorer og Enhet for helse og forebygging. Stillingene er plassert i Enhet for helse og forebygging.

Fysioterapi skal bidra til å forebygge dårlig helse og fremme økt mestring for mennesker som har nedsatt funksjonsevne når det gjelder bevegelse og aktivitet. Som ansatt vil du få en allsidig, utfordrende og spennende hverdag med mange ulike arbeidsoppgaver, der du jobber selvstendig og tverrfaglig. Herunder vurdering og behandling av pasienter i hjemmet, ved korttidsavdelinger/institusjoner, hverdagsrehabilitering, gruppetrening og friskliv. Endringer av arbeidsoppgaver kan forekomme. Fysioterapeutenes mål er å bidra til mestring og fremme fysisk og psykisk helse. 

Vi har nå følgende ledige stilling:

-          100% fast ansatt fysioterapeut

 

Hovedarbeidsoppgaver

 • Behandling og oppfølging av voksne i hjemmet og på institusjon.
 • Forebyggende arbeid i form av ulike grupper i regi av fysioterapitjenesten og frisklivssentral
 • Deltakelse i tverrfaglig samarbeid og hverdagsrehabilitering

Kvalifikasjonskrav

 • Offentlig godkjent fysioterapeut
 • Krav om politiattest
 • Digitale ferdigheter 
 • Språkkrav for helsepersonell; faglærte/ufaglærte tilsvarende B2
 • Krav om førerkort til personbil

Ønskede kvalifikasjoner

 • God erfaring fra fysioterapitjeneste i kommune
 • Erfaring med/eller videreutdanning og oppdatert kunnskap innen generell rehabilitering, geriatri, ortopedi, nevrologi og friskliv/gruppetrening

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som er allsidig og gjerne fremtidsrettet, har evne til å jobbe selvstendig og i tverrfaglig samarbeid, fleksibel og har god kommunikasjon med brukere og samarbeidspartnere
 • Utøve et godt medarbeiderskap 
 • Gode samarbeidsevner 

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass med et faglig høyt kompetansenivå
 • En arbeidsplass hvor du får brukt dine personlige egenskaper og formelle kompetanse
 • Et spennende og godt tverrfaglig samhandlingsmiljø
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost