Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Færder kommune

Fysioterapeut

Offentlig forvaltning

Ledig 60% vikariat fra 01.10.22 til og med 31.08.23 som fysioterapeut.

Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter gir et kvalitetsmessig godt, pasientsikkert, verdig og trygt tilbud til eldre som på grunn av sviktende helse eller demenssykdom/andre alvorlige sykdommer har behov for heldøgns personsentrert omsorg og utredning/behandling. Vi åpnet i april 2015 med 102 pasienter fordelt på 6 flotte avdelinger med det siste innen velferdsteknologiske løsninger/muligheter. I tillegg har vi 10 bemannede omsorgsboliger, dagsenter og demenspoliklinikk.

Stillingen omfatter arbeid i alle avdelinger samt en dag pr uke forbeholdt hjemmeboende.
Vi samarbeider godt på tvers av profesjoner og avdelinger. Vårt fokus er å se mulighetene fremfor begrensningene. Vi tilstreber høy faglig og etisk standard og har et godt arbeidsmiljø der humør og trivsel preger arbeidshverdagen. Det legges til rette for at ansatte skal holde seg faglig oppdatert.


Dine arbeidsoppgaver vil blant annet innebære:
- Behandling av langtids - og korttidspasienter
- Tilrettelegge ifm med øvelser og trening
- Utarbeide og følge opp gruppetrening
- Veiledning og opplæring av øvrig helsepersonell
- Samarbeid med hjemmetjeneste og sykehuset

Dine kvalifikasjoner:
- Faglig oppdatert
- Kan arbeide selvstendig
- God samarbeidsevne
- Løsningsfokusert
- Positiv og engasjert

Passer denne beskrivelsen deg? Velkommen som søker til et aktivt miljø.