Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Trondheim Kommune

Fysioterapeut

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Enhet for fysioterapitjenester har vi fra 1. juni 2022 ledig to faste 100 prosent stillinger for fysioterapeut.

Arbeidsoppgavene er knyttet til voksne/eldre pasienter, og kontorsted vil være Trondheimsporten 2 på Sorgenfri. 

Enhet for fysioterapitjenester er en byomfattende enhet med ca 100 årsverk fast ansatte, og ca 83 årsverk selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med avtalehjemmel. De ansatte fysioterapeutene er i dag organisert i fire bydeler, og inngår i lokalt samarbeid om å yte tjenester til bydelenes befolkning.  

Enheten har et overordnet ansvar for kommunens fysioterapitilbud til befolkningen, og styres av nasjonale føringer og lokale politiske vedtak. Som fysioterapeut med oppgaver knyttet til voksne og eldre vil arbeidsarenaen for en stor del være brukers hjem, enten i brukers egen bolig eller i institusjon. Vi jobber både selvstendig og tverrfaglig med mål om tidlig intervensjon når et fysisk funksjonstap oppstår, slik at ytterligere funksjonsfall forebygges. 

Enheten jobber aktivt med kompetanse- og tjenesteutvikling, og vi er involvert i ulike prosjekt- og utviklingsarbeid i samarbeid med andre tjenester og NTNU.

Arbeidsoppgaver:

 • Kunnskapsbasert fysioterapi for voksne og eldre pasienter med medfødte eller ervervede sykdommer/funksjonsnedsettelser, med mål om økte mestring og deltakelse.  
 • Kontinuerlig tilpasning av tjenestetilbudet i henhold til pasientenes behov og gjeldene prioriteringer.
 • Bidra i tverrfaglig samhandling.
 • Gjennomføre gruppetilbud for personer med ulike funksjonsutfordringer.
 • Forebyggende og helsefremmende virksomhet.
 • Veiledning av studenter, samarbeidspartnere og kolleger.
 • Faglig oppdatering i tråd med enhetens prioriteringer og rammer.
 • Ta ansvar for din andel av fellesoppgaver, som f.eks mottak av henvendelser, praktiske gjøremål og administrative oppgaver.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut.
 • Minimum to års erfaring som fysioterapeut.
 • Relevant og oppdatert kompetanse innenfor geriatri.
 • Erfaring og kompetanse innenfor rehabilitering/hverdagsrehabilitering er en fordel.
 • Erfaring med tverrfaglig samhandling er en fordel.
 • Erfaring med oppsøkende fysioterapitjeneste/behandling i brukers hjem er ønskelig.
 • Erfaring og kompetanse innen veiledning av studenter og samarbeidspartnere er ønskelig.
 • Kompetanse innen fagområdene kreft, demens eller minoritetshelse kan være en fordel.
 • Førerkort klasse B.

Aktuelle søkere må kunne beskrive i søknad hvordan deres kompetanse kan nyttiggjøres i en stilling som kommunefysioterapeut.

Personlige egenskaper:

Å jobbe som fysioterapeut med voksne og eldre i kommunehelsetjenesten krever høy grad av evne til:

 • refleksjon rundt fysioterapeutens rolle og ansvarsområder
 • å tilpasse seg pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og kolleger gjennom god kommunikasjon og samhandling
 • initiativ og deltakelse i utviklingsarbeid innenfor enhetens rammer og mål
 • å bidra til et positivt og inkluderende arbeidsmiljø
 • å takle et periodevis høyt tempo
 Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr:

 • En tjeneste med fokus på fagutvikling og godt arbeidsmiljø.
 • Et bredt, tverrfaglig kompetansemiljø i en storkommune.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.