Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Trondheim Kommune

Fysioterapeut

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Nidarvoll helsehus er det for perioden 20. juni 2022 til 12. august 2022 ledig et sommervikariat i 100 prosent stilling for fysioterapeut. 

Er du som Fysioterapeut på utkikk etter en sommerjobb? Da kan en jobb ved en av våre to rehabiliteringsavdelinger være rett plass for deg. 

Nidarvoll helsehus har to rehabiliteringsavdelinger med til sammen 50 pasientplasser.

Vi jobber målbevisst med videreutvikling og profesjonalisering av vår tjenesteyting og pasientforløpene.

Vi har satt fagutvikling og kompetansebygging i system med et spesielt fokus på tverrfaglig samarbeid.

Pasientgrunnlaget er i all hovedsak utskrivningsklare pasienter fra St. Olavs hospital som trenger rehabiliteringsopphold før hjemreise. Dette er pasienter med behov for rehabilitering og pleie/medisinsk oppfølging av en slik intensitet, at dette ikke kan ivaretas i pasientens eget hjem.

Vi vektlegger et tett samarbeid med pårørende og samarbeidspartnere.

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside.

Arbeidsoppgaver:

 • Individuell- og tverrfaglig kartlegging og vurdering av pasienter ved innkomst, og fortløpende under rehabiliteringsoppholdet.
 • Lage relevante mål sammen med pasient, primærteam og evt. pårørende.
 • Igangsetting og oppfølging av relevante tiltak basert på kartleggingen.
 • Vurdere måloppnåelse og tiltak ved hjemreise og vurdere behov for videre oppfølging i hjemmet.
 • Samarbeide med eksterne samarbeidspartnere og pårørende.
 • Veilede pasienter, pårørende og personalet på enheten ved behov, eksempelvis i forflytning og egentreningsprogram.
 • Lede treningsgruppe.
 • Hjemmebesøk ved behov.
 • Dokumentasjon i journalsystemet Helseplattformen

Kvalifikasjoner:

 • Fysioterapeut med autorisasjon.
 • Flytende norsk; skriftlig og muntlig.
 • Ønskelig med erfaring innen rehabilitering.

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet.
 • Gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team.
 • Løsningsorientert og helhetstenkende.
 • Selvstendig og strukturert.

Vi tilbyr:

 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • En uke opplæring.
 • Varierte og sammensatte arbeidsoppgaver.
 • Dynamisk arbeidsdag.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.