• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  25.06.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3923358
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Fysioterapeut

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ønsker du å utgjøre en forskjell for hjemmeboende?
Vil du jobbe i en fremover lent bydel med fokus på innovasjon og digitalisering? Sagene bydel er en foregangsbydel i velferdsteknologi i Norge. Synes du det høres spennende ut å arbeide i andres hjem, hvor ingen dag er lik og brukerens behov er sammensatt og variert? Samfunnsoppdraget til Sagene hjemmebaserte tjenester er att bydelens beboere skal bo trygt i eget hjem lengst mulig. Vi arbeider aktivt med tillitsmodellen. Vi skal tilby tjenester som gir mulighet for mestring i eget liv og er tilpasset innbyggernes behov. For oss er det viktig å utvikle trygge og gode tjenester med høy faglig kvalitet. Vi har fokus på at utviklingen framover skal skje gjennom styrket tverrfaglig samhandling. Fokus på brukermedvirkning «hva er viktig for deg» og kunnskapsbasert praksis skal stå sentralt.
Er du en fysioterapeut med et ønske om å videreutvikle tjenesten i tråd med morgendagens omsorg ønsker vi at du søker jobb hos oss. Vi søker medarbeider som er engasjert, faglig dyktig, fleksibel og har lyst til å bidra med alle sine egenskaper til det beste for våre innbyggere.
Fysioterapi stillingen er lagt under seksjon 3 og er underlagt seksjonsleder i hjemmebaserte tjenester for å sikre tverrfaglig samarbeid til brukere i hjemmebaserte tjenester.

Arbeidsoppgaver:

Fysioterapeut 1, 100% dagtid med fleksitid
Kartlegge / undersøke fysisk funksjon
Gjennomføre nødvendige fysio tiltak for brukere i seksjonen
Forebygge innleggelser på sykehus/sykehjem ved ekstra innsats i hjemmet
Bidra med å sikre overgangene mellom sykehus/korttidsavdeling og hjemmet
Arbeide tverrfaglig i team sammen med aktuelle interne og eksterne samarbeidspartnere
Planlegge, vurdere og koordinere omfang og tilbud samt iverksette mål og tiltak sammen med pasienter for å bidra til at mottakere av tjenesten skal oppleve trygghet og mestring
Undervise, veilede og informere ansatte, pasienter og pårørende
Opplæring av personal i arbeidslag Opplæring/veiledning av kolleger, brukere, studenter. Ex hverdagsmestring hjelpmiddelbruk etc.
Aktuell tilrettelegging for seksjonens brukere, f.eks. gangehjelpemidler
Stort fokus på brukernes egenmestring i hverdagen gjennom målrettet trening på ADL funksjoner og rehabilitering i brukers hjem
Koordinatorfunksjon for seksjonens brukere
Generell vurderings- og revurderingsbesøk med seksjonens ansatte hos brukere, samt andre samarbeidspartnere f.eks. psykisk helse og rus, TT etc.
Fallvurderinger og falltiltak for seksjonens brukere
Vurdering av tiltak vedørende HMS i brukers hjem
Digital treningsprosjekt «Digirehab»


Om arbeidsgiveren
De ansatte er en viktig ressurs for bydelen og vi er opptatt av å rekruttere dyktige medarbeidere og tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø.
En attraktiv sentrumsbydel med gangavstand til våre brukere
 

Kvalifikasjoner:

Erfaring som utøvende fysioterapeut i bydel / første linje tjeneste
God kjennskap i IKT verktøy f.eks. Gerica
God kjennskap til kartleggingsverktøy som COPM, SPPB og Motiverende Intervju som viktige Erfaring fra arbeid med brukere med sammensatte problemstillinger som rus, somatikk, psykiatri eller utfordringer knyttet til kognitiv svikt
Erfaring fra helhetlige tverrfaglige kartleggings- og vurderings besøk
Erfaring fra arbeid med systematisk fallforebyggende arbeid
Ønskelig med erfaring fra lavterskel gruppe treningstilbud
Ønskelig med erfaring med bruk av velferdsteknologi
Norskkunnskaper i henhold til kommunens krav
Krav om politiattest
Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Utdanningskrav:
Autorisert fysioterapeut

 

Personlige egenskaper:

       

Vi søker en positiv, motivert, engasjert medspiller. Du er løsningsfokusert og fleksibel
Du har evne til å planlegge, prioritere og koordinere
Gode kommunikasjon – og samarbeidsevner og liker å jobbe i tverrfaglig team
Du er komfortabel med å ta selvstendige faglige avgjørelser
Tydelig, motiverende og tilstedeværende

 

Vi tilbyr:

Godt arbeidsmiljø med fokus på fag, tverrfaglig samarbeid, pågangsmot og åpenhet
En spennende, selvstendig og utfordrende jobb med store muligheter til å påvirke egen arbeidsplass
Gode tjenestepensjons – og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
Stillingen er lønnet i lønnstrinn 40-42
Vi tilbyr deg mulighet til å være med å påvirke og utvikle bydelens tjenester og bidra til å oppfylle bydelens overordnede målsettinger. Dette i tett samarbeid med tjenesteapparatet i bydelen og eksterne samarbeidspartnere  
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  25.06.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3923358
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune