• Bedrift
  Ål Kommune
 • Søknadsfrist
  16.07.2021
 • Sted:
  ÅL
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  ÅL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3899367
 • Se her for andre jobber fra Ål Kommune

Fysioterapeut

Ål Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ønskjer du utfordrande, varierte, interessante arbeidsoppgåver og gode kollegaer?
Har du lyst å vere med å vidareutvikle tenester med høg fagleg kvalitet med fokus tverrfagleg arbeid,
brukarmedverknad, pårørandestøtte og gode meistringstilbod?
Ynskjer du å lære meir om leiing og stå sterkare ved framtidige søknader om leiarstilling?

Vi har ledig 100 % fast stilling som fysioterapeut.

 Til topps- leiarutviklingsprogram
Tilsette med høgskuleutdanning kan bli med i eit to-årig program om leiarutvikling med oppstart hausten 2021.
Her vil du i seks heildagssamlingar få teoretisk kunnskap om ulike aspektar innan leiing og individuell rettleiing. 
Vidare vil du i andre året få høve til å vidareutvikling din teoretisk kunnskap gjennom refleksjonsmøter, 
erfaringsutveksling,casetrening og praksistrening i avdelinga.

Om oss

Ergo- / fysioterapiavdelinga base på Ål helsesenter som består av både fysio- og ergoterapiteneste, psykisk helseteneste,
heimesjukepleie, omsorgsbustader og korttids- og langtidsavdeling. Ål legekontor, Hallingdal sjukestugu og
prehospitale tenester er samlokalisert med Ål helsesenter.

Det er eit godt samarbeid i sektoren, og med frivillige og Frivilligsentralen.

Avdelinga har eit godt fagmiljø med 8 andre fysioterapeutar og 2 ergoterapeutar.

Arbeidsoppgåver
 • habilitering/rehabilitering individuelt og i grupper
 • utreiing og behandling i barnehage, skole og helsestasjon
 • kvardagsrehabilitering – tverrfagleg arbeid
 • grupper i basseng
 • kurative oppgåver
 Kvalifikasjonar
 • stillinga krev utdanning og autorisasjon som fysioterapeut
 • førarkort
 Personlege eigenskapar

Arbeidsfeltet er sjølvstendig og utfordrande, krev gode samarbeidsevne, kreativitet og evne til å finne gode løysingar.

Personlege eigenskapar vert tillagt vekt.

  Me tilbyr

 • fagleg spennande, utfordrande og varierte arbeidsoppgåver
 • høgt fagleg nivå og god fagdekking
 • høve til fagleg og personleg utvikling.
 • internundervisning og faglig påfyll.
 • full barnehagedekning i kommunen
 • hjelp til å skaffe bustad
 • lønn og arbeidsvilkår i samsvar til lov og avtaleverk, samt rekrutteringstillegg
 • pensjonsordning i KLP
 Politiattest

I Ål kommune må alle som skal arbeide innan helse og omsorg vise fram godkjent politiattest, som er nyare enn 3 månader ved tilsetting.

 Send søknad
Bruk elektronisk søknadsskjema som ligg på adresse www.aal.kommune.no under linken"Ledige stillingar". 
Søkjarar som ynskjer å vere unnateke offentlegheit må grunngje dette særskilt. I samsvar med Offentleglova § 25 kan
opplysningar om søkjarar bli offentleggjort sjølv om søkjaren har bede om å ikkje bli ført opp på søkjarlista, men dette vil du i såfall få varsel om.
 
 • Bedrift
  Ål Kommune
 • Søknadsfrist
  16.07.2021
 • Sted:
  ÅL
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  ÅL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3899367
 • Se her for andre jobber fra Ål Kommune