Detaljer

 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  25.11.2020
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3271792
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Fysioterapeut

Enhet for fysioterapitjenester har ledig tre faste 100 prosent stillinger for fysioterapeuter med oppgaver knyttet til voksne/eldre brukere.

Stillingene har følgende bydelstilknytning og oppstartsdato:

 • 100 prosent stilling ved Østbyen bydel fra 1. januar 2021
 • 100 prosent stilling ved Østbyen bydel fra 1. april 2021
 • 100 prosent stilling ved Lerkendal bydel fra 1. februar 2021

Vi ber om at det i søknadsteksten presiseres om arbeidstaker søker på alle eller bare enkelte av de ledige stillingene.

Enhet for fysioterapitjenester er en byomfattende enhet med ca 110 årsverk, inkludert avdelingsledere, merkantile og friskliv og mestring, samt 80 årsverk avtalehjemler for fysioterapeuter ved fysikalske institutt. De ansatte fysioterapeutene er i dag lokalisert i fire bydeler og inngår i lokalt samarbeid om å yte tjenester til bydelenes befolkning. Enheten vil i løpet av 2022 bli samlokalisert i felles lokaler på Sorgenfri. 

Enheten har et overordnet ansvar for kommunens fysioterapitilbud til befolkningen, og styres av nasjonale føringer samt lokale politiske vedtak. Som fysioterapeut med oppgaver knyttet til voksne og eldre vil arbeidsarenaen for en stor del være brukers hjem, enten i brukers egen bolig eller i institusjon. Vi jobber både selvstendig og tverrfaglig med mål om å komme inn tidligst mulig når et fysisk funksjonstap oppstår, og slik forebygge ytterligere funksjonsfall. 

Enheten jobber aktivt med kompetanse- og tjenesteutvikling, og vi er involvert i ulike prosjekter og utviklingsarbeid i samarbeid med andre tjenester og NTNU.

Arbeidsoppgaver

Som fysioterapeut med oppgaver mot voksne og eldre skal du:

 • Drive kunnskapsbasert fysioterapi rettet mot mestring og deltakelse for voksne og eldre (over 18 år) med medfødte eller ervervede sykdommer/funksjonsnedsettelser der de bor og oppholder seg (i hjemmet eller institusjon). 
 • Ha kontinuerlig tilpasning av tjenestetilbudet slik at det ivaretar og styrker den enkelte brukers evne og vilje til å mestre sin hverdag.
 • Bidra i tverrfaglig samhandling med andre kommunale og eksterne aktører om behandlende og rehabiliterende tiltak.
 • Gjennomføre gruppetilbud for personer med ulike funksjonsutfordringer.
 • Bidra i forebyggende virksomhet rettet mot risiko for sykdom og skader, og medvirke til helsefremmende aktivitetstilbud.
 • Legge til rette for, og gjennomføre, veiledning av studenter, samarbeidspartnere og kolleger.
 • Faglig oppdatering ut fra enhetens prioriteringer og rammer.
 • Ta ansvar for og gjennomføre din andel av fellesoppgaver på den aktuelle bydel som f.eks mottak av henvendelser, praktiske gjøremål og administrative oppgaver.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut.
 • Minimum tre års erfaring fra kommunehelsetjenesten.
 • Relevant erfaring med oppsøkende kommunehelsetjeneste/behandling i brukers hjem er ønskelig. 
 • Relevant og oppdatert kompetanse innenfor geriatri vektlegges. Aktuelle søkere må kunne beskrive i søknad hvordan deres kompetanse kan nyttiggjøres i en stilling som kommunefysioterapeut.
 • Erfaring og kompetanse innen tverrfaglig samhandling, herunder gode kommunikative evner, vektlegges.
 • Erfaring med å gjennomføre gruppetilbud er ønskelig
 • Kjennskap til og interesse for nyskaping og utviklingsarbeid er ønskelig.
 • Erfaring med veiledning av studenter og samarbeidspartnere er ønskelig.
 • Erfaring fra arbeid med psykisk helse kan være en fordel. 
 • Førerkort klasse B er ønskelig.
Personlige egenskaper

Å jobbe som fysioterapeut mot voksne og eldre krever høy grad av evne til:

 • refleksjon rundt fysioterapeutens rolle og ansvarsområder, samhandling og pasientforløp.
 • samarbeid og samhandling. 
 • å jobbe strukturert, systematisk og målrettet.
 • å ta initiativ innenfor enhetens rammer og mål. 
 • å være løsningsorientert, omstilling og å se nye muligheter.

Disse egenskapene vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr
 • En tjeneste med fokus på fagutvikling og godt arbeidsmiljø.
 • Et bredt, tverrfaglig kompetansemiljø i en storkommune.
 • Tilrettelegging for utvikling av kompetanse ut fra beskrevne arbeidsoppgaver gjennom blant annet interne fagdager og møter.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Vi ber om at vitnemål og attester lastes opp i Webcruiter sammen med søknaden.