Detaljer

 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  25.11.2020
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3271788
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune

Fysioterapeut

Enhet for fysioterapitjenester har ledig fire vikariat i 100 prosent stillinger for fysioterapeuter med oppgaver knyttet til voksne og eldre.

Vikariatene har følgende varighet og bydelstilknytning:

 • Vikariat i 100 prosent stilling ved Østbyen bydel for perioden 1. januar 2021 - 31. desember 2021.
 • Vikariat i 100 prosent stilling ved Østbyen bydel for perioden 12. mars 2021 - 31. desember 2021. 
 • Vikariat i 100 prosent stilling ved Heimdal bydel for perioden 1. januar 2021 - 30. juni 2021.
 • Vikariat i 100 prosent stilling ved Heimdal bydel for perioden 1. februar 2021 - 30. september 2021.

Vi ber om at det i søknadsteksten presiseres om arbeidstaker søker på alle eller bare enkelte av de ledige vikariatene.

Enhet for fysioterapitjenester er en byomfattende enhet med ca 110 årsverk, inkludert avdelingsledere, merkantile og friskliv og mestring, samt 80 årsverk avtalehjemler for fysioterapeuter ved fysikalske institutt. De ansatte fysioterapeutene er i dag lokalisert i fire bydeler og inngår i lokalt samarbeid om å yte tjenester til bydelenes befolkning. Enheten vil i løpet av 2022 bli samlokalisert i felles lokaler på Sorgenfri. 

Enheten har et overordnet ansvar for kommunens fysioterapitilbud til befolkningen, og styres av nasjonale føringer samt lokale politiske vedtak. Som fysioterapeut med oppgaver knyttet til voksne og eldre vil arbeidsarenaen for en stor del være brukers hjem, enten i brukers egen bolig eller i institusjon. Vi jobber både selvstendig og tverrfaglig med mål om å komme inn tidligst mulig når et fysisk funksjonstap oppstår, og slik forebygge ytterligere funksjonsfall. 

Enheten jobber aktivt med kompetanse- og tjenesteutvikling, og vi er involvert i ulike prosjekter og utviklingsarbeid i samarbeid med andre tjenester og NTNU.

Arbeidsoppgaver

Som fysioterapeut med oppgaver mot voksne og eldre skal du:

 • Drive kunnskapsbasert fysioterapi rettet mot mestring og deltakelse for voksne og eldre (over 18 år) med medfødte eller ervervede sykdommer/funksjonsnedsettelser der de bor og oppholder seg (i hjemmet eller institusjon). 
 • Ha kontinuerlig tilpasning av tjenestetilbudet slik at det ivaretar og styrker den enkelte brukers evne og vilje til å mestre sin hverdag.
 • Bidra i tverrfaglig samhandling med andre kommunale og eksterne aktører om behandlende og rehabiliterende tiltak.
 • Kontinuerlig dokumentere i elektronisk pasientjournal.
 • Gjennomføre gruppetilbud for personer med ulike funksjonsutfordringer. 
 • Bidra i forebyggende virksomhet rettet mot risiko for sykdom og skader
 • Legge til rette for, og gjennomføre veiledning av studenter, samarbeidspartnere og kolleger.
 • Ta ansvar for og gjennomføre din andel av fellesoppgaver på den aktuelle bydel som f.eks mottak av henvendelser, praktiske gjøremål og administrative oppgaver.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut.
 • Minimum ett års erfaring fra kommunehelsetjenesten, fortrinnsvis med behandling i brukers hjem vektlegges. 
 • Relevant erfaring med oppfølging av voksne og eldre brukere med funksjonsnedsettelser, fortrinnsvis innenfor geriatri, vektlegges. 
 • Erfaring og kompetanse innen tverrfaglig samhandling, herunder gode kommunikative evner, vektlegges.
 • Erfaring med journalsystemet Gerica er en fordel.
 • Erfaring med veiledning av studenter og samarbeidspartnere er ønskelig.
 • Førerkort klasse B er ønskelig.
Personlige egenskaper

Å jobbe som fysioterapeut mot voksne og eldre krever høy grad av evne til:

 • refleksjon rundt fysioterapeutens rolle og ansvarsområder, samhandling og pasientforløp.
 • samarbeid og samhandling. 
 • å jobbe strukturert, systematisk og målrettet.
 • å være løsningsorientert, omstilling og å se nye muligheter.

Disse egenskapene vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • En tjeneste med fokus på fagutvikling og godt arbeidsmiljø.
 • Et bredt, tverrfaglig kompetansemiljø i en storkommune.
 • Tilrettelegging for utvikling av kompetanse ut fra beskrevne arbeidsoppgaver gjennom blant annet interne fagdager og møter.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Vi ønsker at vitnemål og attester lastes opp i Webcruiter sammen med søknaden.