• Bedrift
  Hamar kommune
 • Søknadsfrist
  08.08.2021
 • Sted:
  RIDABU
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  RIDABU
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3964045
 • Se her for andre jobber fra Hamar kommune

Fysioterapeut, 100 % vikariat Team Rehab, tjenester til hjemmeboende

Hamar kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helse- og omsorgstjenesten i Hamar kommune endrer seg i takt med nye oppgaver og for å imøtekomme endringer i befolkningens behov, medisinsk utvikling og nye arbeidsverktøy. Helse- og omsorgstjenesten har som mål å legge til rette for økt mestring for brukeren og tjenester av god kvalitet for de som trenger det. Det er viktig for den enkelte og for samfunnet å benytte de ressurser, evner og muligheter innbyggerne selv har for å mestre hverdagen. Tjenestene har følgende satsingsområder: Frivillige og pårørende som ressurs, tidlig innsats med tilpasset hjelp, tjenester der folk bor, mestring og deltagelse, tjenester som virker sammen.

Enhet for rehabilitering skal yte tjenester til hjemmeboende voksne og eldre. Fagområdet enheten representerer er en viktig bidragsyter inn i arbeidet med å dreie faglig fokus i tjenestene til tidlig innsats og økt egen-mestring. Enheten for rehabilitering er tverrfaglig sammensatt og skal bidra med tverrfaglig kartlegging og oppfølging hos voksne og eldre som har, eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne.
Med utgangspunkt i den enkelte brukers livssituasjon og mål, skal innsats som iverksettes være kunnskapsbasert, målrettet og godt koordinert. Dette for å muliggjøre best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i meningsfulle aktiviteter i hverdagen. Tjenestene som enhetens ansatte skal yte, skal hovedsakelig foregå i brukers eget hjem og drives i tett samarbeid med pårørende og andre tjenesteytere.

Arbeidsoppgaver:

 • Vurdering, kartlegging, oppfølging og behandling
 • Funksjonsvurdering, tilrettelegging og tverrfaglig samarbeid
 • Deltakelse i faglig og tverrfaglig utviklingsarbeid
 • Dokumentasjon i fagsystemet Gerica

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert fysioterapeut
 • Erfaring fra helse- og omsorgstjeneste i kommunen er en fordel
 • Kompetanse og erfaring i bruk av kartleggingsverktøy for målgruppen er ønskelig
 • Norsk autorisasjon og gode norskkunnskaper - muntlig og skriftlig
 • Søker må ha førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Positiv innstilling til teamarbeid og nødvendig samhandling for måloppnåelse
 • Evne for struktur og kvalitet
 • Fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb med varierte og utfordrende oppgaver
 • Engasjerte og godt kvalifiserte kollegaer og nære samarbeidspartnere
 • Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø hvor åpenhet, respekt og trygghet vektlegges
 • Felles for ansatte i Hamar kommune:
 • Lønn etter sentrale og lokale avtaler
 • Hamar kommune er en IA-bedrift og prioriterer bedriftsinternt attføringsarbeid
 • Det tas forbehold om interne omrokeringer på grunn av attføringsarbeid og overtallighet
 • For stillinger der det er krav om førerkort må dette fremlegges før tiltredelse
 • Arbeidstakere ansettes i Hamar kommune på de vilkår som fremgår av lover, reglement og tariffavtaler, herunder medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende avtaler
 • Den som tilsettes må før tiltredelse gi bekreftede opplysninger om tuberkuloseforhold/ tuberkulinstatus og MRSA-status på eget skjema som vedlegges tilbud om stilling
 • For stillinger som krever politiattest j-f- Helsepersonell-loven § 5-4 må attest forevises før tiltredelse
 • Hamar kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.
 
 • Bedrift
  Hamar kommune
 • Søknadsfrist
  08.08.2021
 • Sted:
  RIDABU
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  RIDABU
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3964045
 • Se her for andre jobber fra Hamar kommune