• Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  29.02.2024
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3550, GOL
  GOL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5575554
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune
 • Oppdatert 10.02.2024
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Gol kommune

Fysioterapeut - 100 % vikariat

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Gol kommune har ledig fysioterapeut vikar stilling pga fråvær og barselpermisjon. På avdelinga vil det vera totalt 3 fast tilsette fysioterapeutar, 1 ergoterapeut og 2 fysioterapeutar som har avtaleheimel med kommunen. Vår nytilsette fysioterapeut vil verte ein del av eit godt fysio/ergoterapeutfelleskap, og vil yte tenester i heile kommunen. Tenesta har i dag godt samarbeid med heimebaserte tenester og sjukeheim. Arbeidskvardagen vil vere varierande med oppfølging av ulike aldersgrupper både ved kontorstaden ved Gol helsetun, men også med heimebesøk. Tenestene er organisert under eining Helseavdelinga, som også inneheld andre kurative tenester.

Stillingen er ledig fram til 30.10.2024, men med moglegheit for forlengelse og/eller fast stilling.

Arbeidsoppgåver:
• Førebyggande tiltak og behandling av barn og ungdom
• Pasientbehandling og oppfølging på individ- og gruppenivå
• Kartlegge funksjonsnivå og hjelpebehov av brukarar
• Førebyggjande arbeid/folkehelsearbeid
• Vere med å vidareutvikle fysioterapitenesta
• Hjelpemiddelformidling (bestille, tilpassing, tilbakelevering, kommunalt lager)
• Arbeidsoppgåver innan kommunal koordinatorfunksjon er lagt til tenesta
• Gruppetrening på treningsrom og i basseng
• Andre oppgåver etter behov

Kvalifikasjonar:
• Autorisasjon som fysioterapeut
• Ynskjeleg med erfaring frå arbeid som fysioterapeut
• Ynskjeleg med erfaring frå søknadsprosess i høve NAV/hjelpemidlar
• Har førarkort klasse B
• God munnleg og skriftleg framstillingsevne
• God relasjonskompetanse

Vi søkjer ein medarbeidar som har:
• Tilleggskompetanse frå kurs eller videreutdanning innan fagområdet fysioterapi for eldre eller barn og ungdom.
• Evne til å motivere
• Evne til å arbeide løysingsorientert og fleksibelt
• Evne til å arbeide effektivt og sjølvstendig med polikliniske pasientar

Vi tilbyr:
• Interessante arbeidsoppgåver og friheit til å bidra til utvikling av kommunens helsetenester
• Varierte arbeidsoppgåver
• Eit god fagmiljø

For stillinga gjeld:
• Lønn etter utdanning og ansiennitet
• Tenestepensjon

Anna:
• Politiattest må leggast fram
• Det vil bli kalla inn til intervju, og det vil bli lagt vekt på å vera personleg egna for stillinga.
• I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta. Godkjende kopiar av vitnemål og attestar tas med ved eventuelt intervju
• Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

 

 • Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  29.02.2024
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3550, GOL
  GOL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5575554
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune
 • Oppdatert 10.02.2024