Ledig stilling

Haugesund kommune

Fysioterapeut, 100% driftstilskudd, overtagelse ved nedtrapping

Offentlig forvaltning

Haugesund kommune har ledig en kommunal, 100% driftsavtale for offentlig godkjent fysioterapeut fra 01.09.23 ved Haugaland Fysioterapi, Skippergata 14 i Haugesund, etter følgende nedtrappingsplan:
 
Fysioterapeut som tildeles driftstilskuddet overtar 40% av hjemmelen fra 01.09.23, 60% fra 01.01.24 og full overtagelse fra 01.09.24.
 
Instituttet består av en fysioterapeut med driftsavtale. Instituttet er lokalisert i samme bygg som legesenter, spesialistleger, kiropraktorklinikk og røntgeninstitutt. Instituttet drives i dag med hovedfokus på psykomotorisk fysioterapi, med lokaler til både individuell og gruppebehandling.
 
Overdragelsen av hjemmel skjer i henhold til ASA 4313 punkt 9, og tildeling vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4313 punkt 6.2.

Kvalifikasjoner:

-       Du har norsk autorisasjon som fysioterapeut – HPR-nummer skal oppgis i søknaden!
-       Du er fortrinnsvis spesialist i psykomotorisk fysioterapi. Fysioterapeuter med annen kompetanse innen samme fagområde vil også bli vurdert.
-       Du følger pasienten på de arenaer som er aktuelle og utøver adekvat fysioterapi som er nødvendig for et godt og helhetlig pasientforløp.
-       Du må ha erfaring fra tverrfaglig samarbeid og god kjennskap til det norske helsevesenet.
-       Du har evne til, og fortrinnsvis erfaring fra, å drive et fysioterapiinstitutt med driftsavtale.
-       Erfaring med fysioterapi til barn, unge og unge voksne er en fordel.
-       Du har gode muntlige og skriftlige norske språkferdigheter, tilsvarende B2.
-       Du fremlegger godkjent politiattest etter lovens krav før inngåelse av driftsavtale.

Personlige egenskaper:

-       Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
-       Du viser evne til refleksjon rundt egen rolle som fysioterapeut og ansvarsområder, samhandling og pasientforløp.
-       Du tar initiativ til faglig oppdatering og utvikling. 
-       Du er ryddig, strukturert og kan overholde gitte frister.
-       Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Praksisen skal drives i henhold til Lov om helsetjenesten i kommunene og annen relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder. 

Vi tilbyr:

Haugesund kommune har opprettet samarbeidsutvalg for fysioterapeuter, og jobber for felles forståelse og praksis i fagutøvelsen. Haugesund kommune har driftsavtale med 22 fysioterapeuter med til sammen 20,35 avtalehjemler. 

For nærmere opplysninger ta kontakt med seksjonsleder i Fysio- og ergoterapitjenesten Lise Lund Nygaard, telefon 954 73 923 eller epost lise.lund.nygaard@haugesund.kommune.no.