Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Fysioterapeut - 100% avtalehjemmel ved Frogner fysioterapi og trening

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune har ledig 100% avtalehjemmel for fysioterapeut ved Frogner fysioterapi og trening fra 01.12.2024. 
Vi søker en faglig engasjert fysioterapeut med kompetanse og bred erfaring innen allmenn fysioterapi og manuellterapi.

Frogner fysioterapi og trening er en gruppepraksis organisert som et enkeltmannsforetak. Ved klinikken jobber det 2 fysioterapeuter med driftsavtale og en helprivat fysioterapeut. Klinikken har fine lokaler med velutstyrt treningssal og romslige kontorer. Instituttet ligger sentralt på Frogner i gangavstand til togstasjon og med parkeringsmuligheter utenfor instituttet. 

I Lillestrøm kommune er det totalt 49 avtalefysioterapeuter fordelt på 14 institutter, i tillegg til 28 fastlønnede fysioterapeuter. Avtalefysioterapeutene er en del av helse- og omsorgstjenesten i kommunen, og plikter å utøve sin virksomhet i nært samarbeid med kommunens øvrige helsepersonell hva gjelder målgruppe, prioritering og behandlingstilbud. Praksis skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og annen relevant helselovgivning, og på de vilkår som fremgår av den til enhver tid gjeldende ASA 4313. 
Tildeling og overdragelse av avtalehjemmelen vil skje iht. ASA 4313. I tråd med Helsepersonellovens bestemmelser kreves politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder før tiltredelse i stillingen. 

Kandidater som er aktuelle for intervju vil kontaktes i løpet av uke 27. På bakgrunn av sommerferieavvikling opplyses det om at intervjuer først vil finne sted medio august. 

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent fysioterapeut og manuellterapeut med norsk autorisasjon 
 • Bred erfaring innen allmenn fysioterapi og manuellterapi 
 • Erfaring med og interesse for tverrfaglig samarbeid
 • Erfaring med og interesse for drift av gruppetilbud
 • Erfaring fra selvstendig næringsdrift og refusjonsrett 
 • God kjennskap til den kommunale helsetjenesten og gjeldende helselovgivning
 • God kunnskap om ASA 4313 og Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

Vitnemål og attester må lastes opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir; https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet

Vi gjør oppmerksom på at dokumentasjon på blant annet avtjent verneplikt og omsorg for barn, eldre eller syke også kan gi uttelling på lønnsansiennitet.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • God arbeidskapasitet
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Gode relasjonelle ferdigheter og ivaretar pasientene på en god måte
 • Aktiv behandlingstilnærming
 • Evne til å engasjere, ansvarliggjøre og selvstendiggjøre pasientene 
 • Ydmyk og åpen for din rolle i tverrfaglig samarbeid 
 • Løsningsorientert, framtidsrettet og endringsvillig  
 • Faglig trygg og motivert for kontinuerlig faglig oppdatering og utvikling 
 • Ønsker å bidra til utvikling av den helhetlige fysioterapitjenesten i kommunen 

Det stilles høye forventninger til kandidatens refleksjon rundt fysioterapeutenes rolle og ansvarsområder. Personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr:

 • Fine lokaler med velutstyrt treningssal og eget romslig kontor
 • Sentral beliggenhet på Frogner med parkeringsmuligheter utenfor instituttet og kort vei til togstasjon
 • Et godt arbeidsmiljø 
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pasienttilgang

Ved spørsmål angående drift og organisering av instituttet, kan Børge Nilsen kontaktes.

Det forventes at aktuelle kandidater har satt seg inn i de driftsmessige forholdene ved klinikken før man eventuelt takker ja til den ledig hjemmelen.

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp i samsvar med offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge.