Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  02.12.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3283934
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Fysioterapeut 1 - Enhet for mestring og folkehelse, Bydel Frogner

Bydel Frogner har ledig en 100% fast stilling til fysioterapeut i Mestringsteamet. Mestringsteamet er for tiden organisert i Enhet for mestring og folkehelse, seksjon mottak og mestring, sammen med saksbehandlere.

Enheten har også seksjonen Hverdagsmestring og seksjon for Folkehelse og møteplasser. Det er stort fokus på god folkehelse, tidlig intervensjon, forebygging, rehabilitering og møteplasser. Enheten har også ansvaret for Koordinerende enhet.

Mestringsteamet er et tverrfaglig team som følger opp innbyggere med et meldt behov for helse - og omsorgstjenester. Fysioterapeutens rolle i teamet er funksjonsvurderinger, rehabilitering og mobilisering etter sykdom, ulykke eller skade. En annen viktig rolle er veiledning og støtte til andre ansatte rundt innbyggere med behov.

Arbeidsoppgaver
 • fysikalsk behandling og målrettet rehabilitering i brukers hjem                                                               
 • organisere og avholde treningsgrupper                                                                                                                 
 • bidra i tverrfaglige kartlegginger og vurderinger av brukers helse og omsorgsbehov                                 
 • bidra med å sikre overgangene mellom sykehus/korttidsavdeling og hjemmet                             
 • veiledning av kollegaer, turnusfysioterapeuter, studenter og annet personell
 • tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • ha kompetanse og være kontinuerlig oppdatert om det som skjer innen fagområdet
 • fortløpende driftsoppgaver i mestringsteamet
 • andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen i takt med skiftende behov

Kvalifikasjoner
 • krav om norsk autorisasjon som fysioterapeut                                                                                               
 • krav om minimum 2-års erfaring fra arbeid som fysioterapeut innen rehabilitering i førstelinjetjenesten og hjemmebehandling                                                                                                    
 • krav om erfaring fra tverrfaglig samarbeid i team                                                                                         
 • krav om kunnskap og erfaring med målgruppen over 67 år
 • gode kommunikasjonsferdigheter, samt god muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
Personlige egenskaper
 • vi søker en positiv, motivert, utadvendt og engasjert medspiller
 • du må være løsningsfokusert, fleksibel og ha evne til å jobbe selvstendig og i team
 • god evne til strukturering og gjennomføring av tiltak i tjenesten
 • evne og interesse for tverrfaglig samarbeid med ulike sektorer i helsetjenesten
 • gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter, samt god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
 • det stilles krav til politiattest
Vi tilbyr
 •  stillingsbrøk: 100 % fast stilling fra 01.01.2021
 • en utfordrende jobb hvor ingen dager er like
 • spennende og tverrfaglig arbeidsmiljø med inspirerende kollegaer
 • lønnsplassering i lønnstrinn 42 (kr 570 900,-) etter Oslo kommunes regulativ
 • per tiden dagarbeidstid med fleksitid