Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  26.10.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3215005
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Fysioterapeut 1- Enhet for mestring og folkehelse

Bydel Frogner har ledig en 100% fast stilling til fysioterapeut ved Frisklivssentralen fra 01.01.21. Frisklivssentralen er for tiden organisert i Enhet for mestring og folkehelse, seksjon hverdagsmestring, sammen med fysioterapi- og ergoterapitjenesten, dagrehabilitering, Rask psykisk helsehjelp, hukommelsesteam, logoped, kreftkoordinator og koordinator for velferdsteknologi. 

Frisklivssentralen i Bydel Frogner ble etablert i 2011, og dette er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste hvor det tilbys veiledning og tilpasset oppfølging på frisklivsresept til innbyggere som har økt risiko for eller som allerede har utviklet sykdom. Felles for deltagerne på frisklivssentralen er at de trenger oppfølging av helsepersonell for å kunne endre levevaner og å mestre helseutfordringer, primært innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakksavvenning. Frisklivssentralen kan i tillegg til basistilbudet gi veiledning ved psykiske belastninger, søvnvansker og utfordringer knyttet til alkoholforbruk.

Frisklivssentralen i Bydel Frogner består av én fast fysioterapeut i 100 % stiling. De siste årene har tilbudet vært utvidet med en 100% prosjektstilling i samarbeid mellom MOF, NAV og Enhet for helse barn og unge. Dette samarbeidet ønskes også videreført i 2021, med forbehold om at budsjettet blir vedtatt i desember dette år.

Arbeidsoppgaver
 • daglig drift av tilbudet ved frisklivssentralen
 • planlegging og gjennomføring av helsesamtaler, samt individuelle og gruppebaserte treningsopplegg innendørs og utendørs for deltakere på frisklivsresept
 • planlegging og gjennomføring av frisklivskafé med temaundervisning
 • planlegging og gjennomføring av temakvelder, frisklivsmarsj og andre aktuelle markeringer
 • gjennomføring av individuell kostholdsveiledning, snus- og røykesluttveiledning og veiledning for personer med søvnproblematikk til deltakere på frisklivsresept
 • gjennomføring av Bra Mat-kurs, snus- og røykesluttkurs og/eller søvnkurs
 • medansvarlig for planarbeid, søknads- og tilskuddsordninger, informasjonsarbeid, markedsføring, samt delta i aktuelle nettverk med mer
 • rapportering, evaluering av tiltak og videreutvikling av tilbud
 • andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen i takt med skiftende behov
Kvalifikasjoner
 • krav om norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • krav om erfaring fra arbeid som fysioterapeut i førstelinjetjenesten
 • krav om erfaring med å tilrettelegge trening i gruppe og individuelt for ulike pasientgrupper
 • stor fordel med tidligere erfaring med frisklivsarbeid som fysioterapeut ved frisklivssentral
 • fordel med kurslederkurs for frisklivssentraler i regi av Helsedirektoratet
 • fordel med kompetanse og erfaring fra motiverende intervju/endringsfokusert veiledning 
 • fordel med kompetanse og erfaring med å holde kurs med fokus på å endre levevaner
Personlige egenskaper
 • vi søker en positiv, motivert, utadvendt og engasjert medspiller
 • du må være løsningsfokusert, fleksibel og ha evne til å jobbe selvstendig og i team
 • god evne til strukturering og gjennomføring av tiltak i tjenesten
 • evne og interesse for tverrfaglig samarbeid med ulike sektorer i helsetjenesten
 • gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter, samt god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
 • det stilles krav til politiattest
Vi tilbyr
 • stillingsbrøk: 100 % fast stilling fra 01.01.21
 • en utfordrende jobb hvor ingen dager er like
 • spennende og tverrfaglig arbeidsmiljø med inspirerende kollegaer
 • lønnsplassering i lønnstrinn 42 (kr 565 800,-) etter Oslo kommunes regulativ
 • per tiden dagarbeidstid med fleksitid

 

Bydelen behandler kun elektroniske søknader via Webcruiter.