Ledig stilling

Stavanger Kommune

Fysio- og ergoterapeuter Sommervikariat

Bergåstjern sykehjem består av 76 plasser på sykehjemmet, 22 plasser på dagsenteret og 16 omsorgsboliger i bokollektiv for personer med demens. På sykehjemmet har vi ulike avdelinger: Langtidsavdeling (somatisk enhet og skjermede enheter for personer med demens), rehabiliteringsavdeling og korttidsavdeling.

I 1. etasje har vi kafè med bar. I tillegg har vi frisør og fotterapeut.

Vi er opptatt av å kunne tilby tjenester av god kvalitet til våre pasienter. Vi har et stort fokus på å kunne tilby ulike aktiviteter, både i grupper og individuelt, som stimulerer til en aktiv hverdag med god livskvalitet for våre pasienter.

Sommervikariatet er på rehabiliteringsavdelingen og er i perioden uke 25 - 32. Studenter kan vurderes for ansettelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Autoriserte fysioterapeuter og ergoterapeuter er ansvarlig for den fysioterapi og ergoterapi pasientene mottar og ansvarlig for egen utførelse på alle plan.
 • Er ansvarlig for at den fysioterapi og ergoterapi som utføres er i overensstemmelse med avdelingens, virksomhetens og kommunens målsetting, samt være orientert om aktuelle lover og regelverk.
 • Kartlegge pasientens funksjonsnivå og ressurser ved hjelp av anerkjente tester og måleinstrumenter. Herunder ADL-observasjoner, kognitiv utredning, sensorisk og motorisk vurdering.
 • Utarbeide tiltaksplan på bakgrunn av kartlegging og pasientens hovedmål og delmål for oppholdet.
 • Delta i ADL-trening og funksjonstrening, herunder rådgivning og forenkling av fremgangsmåter eller rutiner.
 • Motivere til egenomsorg, mestring og selvhjulpenhet i hverdagen.
 • Foreta hjemmebesøk. Enkel tilrettelegging av bolig ved overføring til hjemmet.
 • Vurdere og eventuelt bestille/tilpasse nødvendige hjelpemidler i hverdagen.
 • Delta i det tverrfaglige arbeidet med brukermedvirkning i fokus.
 • Veiledning og rådgivning ovenfor pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere.
 • Sørge for at pasienter får videre oppfølging av kommunal fysio- /ergoterapeut etter utskrivelse dersom det er nødvendig.
 • Dokumentere pasientrettet arbeid i Cosdok.
 • Har medansvar for at virksomhetens/avdelingens ressurser forvaltes forsvarlig.

Kvalifikasjoner:

 • Fordel med autorisasjon som fysio- / ergoterapeut.
 • Studenter kan vurderes for ansettelse
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Du må fremlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 mnd.

Personlige egenskaper:

 • Vi vektlegger menneskelige egenskaper og evnen til å samarbeide på tvers av faggrupper til beboernes beste. Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger ønsker medarbeidere som:
 • Har evne til nytenking.
 • Liker utfordringer.
 • Tar initiativ og ansvar.
 • Er fleksible.
 • Har godt humør.

Vi tilbyr:

 • Stillingsprosent: 100%
 • Stillingskode: 706600 fysioterapeut, 651700 ergoterapeut, 601414 student.
 • Årslønn fysio- og ergoterapeut: 459.100 - 537.900 etter ansiennitet.
 • Årslønn student: 1.års student: 335.200, 2. års student: 344.400, 3. års student: 367.300
 • Trivelig arbeidsmiljø.
 • Selvstendig og variert arbeid.
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Hjem-Jobb-Hjem ordning.
 • Gratis parkering.