Detaljer

 • Bedrift
  Betanien sykehus
 • Søknadsfrist
  12.11.2019
 • Sted:
  FYLLINGSDALEN
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Helse og sosial
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  HORDALAND
 • Arbeidssted:
  FYLLINGSDALEN
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2223064
 • Se her for andre jobber fra Betanien sykehus

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Frivillighetskoordinator 100 %

 Kort om oss

Betanien rehabilitering og sykehjem består av fire sengeposter og en dagavdeling. 3 sengeposter gir tilbud til 85 langtidspasienter. Den 4. sengeposten gir tilbud om rehabiliteringstjenester til pasienter fra 18 år.

Pasientene på langtidsavdelingene har ulike diagnoser og mange har også demenssykdom. Vi legger vekt på trivsel og stimuli til våre pasienter i tillegg til daglig omsorg, stell og pleie. Pasientene tilbys trening med fysioterapeut, i tillegg har vi egen sosionom og ergoterapeut ansatt på sykehjemmet som kan kontaktes ved behov. Det er fast lege tilknyttet avdelingene. Alle stillingene er besatt av fagpersoner.

Om frivillighetsarbeidet

De frivillige er en viktig ressurs for at sykehjemmet beboere skal oppleve en opprettholdelse av identitet, egenverd og selvstendighet. Frivillighetsarbeid gir en merverdi og er et viktig supplement til det helsefaglige tilbudet som gis. Det å ha samkvem andre enn helsepersonell, og det å delta i aktiviteter sammen med frivillige, gir våre pasientene økt livskvalitet. I dag har vi ca. 40 frivillige som gjør en forskjell for våre pasienter. Da vi ser merverdien i dette arbeidet, ønsker vi å styrke og videreutvikle dette arbeidet.

Dersom du er en positiv og engasjert person som brenner for denne saken, er det kanskje deg vi er ønsker som vår pådriver i dette arbeidet.

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig erfaring, gjerne fra arbeid med demente eldre og/ eller rehabilitering.
 • Gjerne personal-/ ledererfaring.
 • Engasjement og interesse for eldre mennesker og frivillig arbeid.
 • Kreativ, nyskapende og løsningsorientert.
 • Kunne identifisere personers ressurser og deres mestringsnivå.
 • God på kommunikasjon som skaper gode og trygge sosiale relasjoner.
 • Være en intern og ekstern nettverksbygger som kan markedsføre og rekruttere frivillige. 
 • Gode samarbeidsevner er en forutsetning
 • Kvalitetsbevisst, strukturert og fleksibel.
 • Personlig egnethet.

Arbeidsoppgaver

 • Lederansvar for de frivillige.
 • Ansvar for å videreutvikle frivillighetsarbeidet.
 • Planlegge dager, uker, årstider og delta selv i noen av aktivitetene på avdelingene.
 • Inngå i tverrfaglig samarbeid med helsepersonell.
 • Fortsette på å lage strukturerte og systematiske planer for frivillighetsarbeidet ved BRS.
 • Sikre mer tilstedeværelse av voksne og barn i hverdagen på sykehjemmet.
 • Vurdere og evt. igangsette samarbeid og avtaler med barnehager og skoler i lokalmiljøet
 • Synliggjøre sykehjemmets positive bidrag i lokalmiljøet.
 • Trekke inn pårørende og lokalmiljø til definerte frivillige oppgaver/ arrangement.
 • Utvikle konsepter hvor bruk av frivillige inngår i rehabiliteringsavdelingens arbeid.
 • Aktivt rekruttere frivillige.
 • Synliggjøre de frivilliges arbeid/aktiviteter internt og eksternt. Gjerne gjennom ulike kommunikasjonskanaler.
 • Anvende frivillighetsarbeidet til å markedsføre sykehjemmet på en positiv måte.

Vi tilbyr

Betanien rehabilitering og sykehjem tilbyr en utfordrende og spennende jobb i et trivelig og stabilt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi har en aktiv personalpolitikk i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Vi har avtale med godkjent bedriftshelsetjeneste, velferdstilbud som leie av hytte i Alvøen og tilbud om gratis bruk av treningsrom. Vi legger til rette for videreutvikling og økt kompetanse blant våre ansatte.

Gode pensjonsordninger i KLP og lønn etter avtale.

Stillingen inngår i turnus med en kveldsvakt pr uke fra kl.11.00 - 19.00, ellers er arbeidstiden dagtid i ukedagene.

Dokumentasjon

 • Attester, vitnemål og lignende tas med til et eventuelt intervju.
 • Stillingen krever politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.