Ledig stilling

Stavanger Kommune

Fritidsmentor barne- og ungdomsarbeid deltid

Vil du være med å bidra til at barn og unge deltar i positive fritidsaktiviteter som gir mestring, glede og tilhørighet?

Ungdom og fritid består av avdelinger med et mangfold av tilbud til Stavangers befolkning, blant annet gjennom bydelshus og fritidsklubber (se kommunens hjemmesider for mer informasjon).  

Fritidsmentor er et forebyggende tilbud som retter seg mot barn og unge i alderen 8-13 år, som ikke deltar i fritidsaktiviteter. Som fritidsmentor er du den trygge og stabile voksne som følger opp, støtter og motiverer. Målet er at barna/ungdommene på sikt skal kunne delta i fritidsaktiviteter på egenhånd. Barnet/ungdommen får veiledning og oppfølging av deg som mentor etter behov. Som mentor har du et bevisst fokus på samarbeid og støtte med/til foresatte/foreldre og bruk av deres ressurser.

Ungdom og fritid ønsker å ansette timebetalte fritidsmentorer som kan jobbe ettermiddag, kveld og helg etter barnas/ungdommenes behov. Det vil bli gitt veiledning før oppstart og alle fritidsmentorer går gjennom fritidsmentorakademiet som består av separate workshops/fagmoduler.

Arbeidsomfanget ditt vil variere etter oppfølgingsbehovet til barna/de unge du følger opp og avtale som inngås om oppfølging i hver sak. Det kan i utgangspunktet forventes fra ca 15 til ca 45 timers arbeid som fritidsmentor på ettermiddag/kveld per måned. Personalansvaret for stillingen ligger hos koordinator for Fritidsmentortilbudet. 

Har du spørsmål om stillingen, kontakt koordinator for Fritidsmentortilbudet Elisabeth Erlandsen tlf. 98833200. 

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene får du fra vår koordinator/veileder som følger opp fritidsmentorene:

Bli kjent med og skape positive relasjoner til barn/ungdom og familie.

Utarbeide fritidsplan basert på muligheter og interesser fra barnet/ungdommen og familien.

Følge opp barnets/ungdommens deltakelse i fritidsaktiviteter.

Samarbeide med foreldre og arbeide aktivt for å ta deres ressurser i bruk i oppfølgingen av barnet/ungdommen på fritidsarenaen.

Fritidsmentor jobber timebasert, ettermiddager, kvelder og eventuelt helger. 

Som fritidsmentor har en ikke fast arbeidstid, dette avtales med barnet og deres familie. Det forventes at fritidsmentor treffer barnet ukentlig. En vet ikke hvilken dag barnet skal delta på fritidsaktivitet før en starter opp, derfor må fritidsmentor være fleksibel til å kunne jobbe ulike kvelder/ettermiddager

Kvalifikasjoner:

Du må være fylt 18 år.

Stillingen har ikke særskilt krav om utdanning og vi ønsker bredest mulig rekruttering til stillingene i forhold til kjønn, alder og bakgrunn/erfaring.

Erfaring fra barne- og ungdomsarbeid og/eller fra organisasjons,- idretts- og foreningsliv vil bli vektlagt.

Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

Du er en strukturert, selvstendig, kreativ og positiv medarbeider.

Du liker å jobbe med unge mennesker og har evne til å skape engasjement.

Du er flink til å samarbeide.

Du har gode kommunikasjonsevner.

Personlig egnethet samt egenerfaring med fritidsaktiviteter vil vektlegges.

Vi tilbyr:

En meningsfull og variert jobb med spennende oppgaver. 

Mulighet for personlig utvikling.

Organisert opplæring i fritidsmentorskap og veiledning månedlig. 

Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer.

Lønn som timebetalt assistent i stillingskode 657200 (kr. 312.900,- til 419.400,- etter ansiennitet), som barne- og ungdomsarbeider i stillingskode 751703 eller Helsefagarbeider i stillingskode 707603 (kr. 363.700,- til 446.000,- etter ansiennitet).