Fritidsleder Rennesøy kommunedel

Stavanger Kommune

Ungdom og fritid består av 4 avdelinger med et mangfold av tilbud til Stavangers befolkning, blant annet gjennom bydelshus og fritidsklubber (se kommunens hjemmesider for mer informasjon).

Avdeling Fritid bidrar til å sikre gode oppvekstvilkår for barn og ungdom i alle kommunedeler. Fritid fokuserer på behov hos befolkningen, og brukermedvirkning som metode.

Deltakelse i fritidstilbud gir barn og ungdom mestring, mening og tilhørighet.
Fritidsklubbene skal være et godt sted å være for ungdom, der de kan oppleve samhold med andre, kjekke aktiviteter og trygge voksne som bryr seg om dem. Fritidsklubbene skal invitere barn og ungdom til deltakelse for å gjøre det attraktivt å delta i tilbudene og aktiviteten.

Det er nå ledig stilling i Rennesøy kommunedel som fritidsleder i 100% stilling, med ønsket oppstart våren 2022. 

 

Arbeidsoppgaver:

Stillingen rapporterer til avdelingsleder Fritid, og oppgavene baseres på gjeldende årsplaner, med avtalte resultatmål og satsingsområder.

Som fritidsleder i Rennesøy kommunedel drifter du fritidsklubb for ungdom, juniorklubb for barn, samt ferietilbud for barn og unge i kommunedelen. Tilbudene skal være basert på barn og unges aktuelle behov, driftes og utvikles med støtte og oppfølging fra avdelingsleder, samt med faglig samarbeid med kollegaer i avdelingen. 

Fritidsleder skal arbeide for at klubbtilbudet skal gi barn og ungdom et møtested, der de kan mestre, høre til og bli anerkjent.

Du vil samarbeide med skole, frivilligsentral, innbyggertorget og andre aktører i kommunedelen om å skape gode nærmiljø.

Du får ansvar for å planlegge og gjennomføre tilbud og aktiviteter basert på brukermedvirkning og deltakelse fra barn og ungdom i kommunedelen.

Fritidsleder skal drive miljøterapeutisk arbeid i fritidsklubb for ungdom (målgruppe 13-18 år), og juniorklubb (målgruppe 9-12 år) med arbeid i turnus som innebærer 2-3 ettermiddager/kvelder i uka.

Du bruker aktivt sosiale medier for å synliggjøre tilbudet og holde kontakt med ungdommer.

Du planlegger aktiviteter i tråd med overordnede mål, men tar også ting på sparket når det er nødvendig.

Du vil jobbe i ferietilbudet vårt Fiks Ferigge Ferie etter behov

       

Kvalifikasjoner:

Krav om 3-årig relevant universitets- eller høyskoleutdanning innen sosial- eller kulturfaglig retning; barnevernspedagog, sosionom eller annen relevant utdanning fra sosial- og fritidsområdet.

Erfaring fra arbeid med ungdom vil bli vektlagt.

Ønskelig med erfaring fra nettverksarbeid og nærmiljøarbeid, samt gode IT-ferdigheter (herunder god erfaring med aktiv bruk av sosiale medier).

Førerkort klasse B er påkrevd.

Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål.

Personlig egnethet vil vektlegges.

 

Personlige egenskaper:

Du liker å være sammen med ungdom, og er god på relasjonsbygging.
 
Du kan bruke aktivitet og fellesskap til å fremme deltakelse, mestring og tilhørighet.
 
Du ser etter ungdommers ressurser og aktiviteter som gir mening og glede.
 
Du er kreativ og får andre med.
 
Du kan sette realiserbare mål og gjennomfører det som er planlagt.
 
Du har gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig.
 
Du trives i samarbeid med andre.

Vi tilbyr:

En variert arbeidshverdag der åpne fritidstilbud og aktiviteter er hovedoppgaver.

Kolleger med stort engasjement for og kompetanse i å skape gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom.

Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Stillingskode/lønn: 668403 - Fritidsleder med høyskole, lønn 423.500 - 523.100 etter ansiennitet.