• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2024
 • Ansettelsesform
  Engasjement
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5354, STRAUME
  ØYGARDEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4982200
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
 • Oppdatert 09.01.2024
Ledig stilling

Øygarden kommune

Fritidskontakt/ støttekontakt - Helse og velferd

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du tid i kvardagen din og ønskjer å utgjere ein skilnad for nokon? Då ønskjer vi at du sender søknad eller tar kontakt for uforpliktande samtale!

Øygarden kommune har behov for fritidskontaktar (støttekontaktar) som kan bidra til at andre får moglegheit til ei meir aktiv og sosial fritid. Det er og behov for time- og helgeavlastarar.

Øygarden kommune tilbyr fritidskontakt for dei som står i fare for å verta eller er sosialt isolert, og avlastning til foreldre som har særleg tyngjande omsorgsoppgåver i kvardagen. Ein fritidskontakt kan følgje til aktivitet eller finne på aktivitetar i lag med den som trenger fritidskontakt. Ein timeavlastar kan følgje tenestemottakar til aktivitet eller være i heimen hjå tenestemottakar slik at pårørande får avlastning. Omgang av innvilga teneste er avhengig av behov, og nokon vert og innvilga døgnavlastning.

Det er ikkje krav om formell utdanning for å vere fritidskontakt eller avlastar, personlege eigenskapar vert vektlagt. Fritidskontakt/avlastar skal vera ein tillitsfull og god person med evne til å skape trygge rammar og gode relasjonar. Eit oppdrag som fritidskontakt vil vanlegvis omfatte 12 til 16 timar per månad.

Personlege stillingsannonser:Gut 4 år

Han er ein smilande og blid gut på 4 år. Han likar å vere ute, leike på leikeplassar, og klatrer i vegg som trening. Han er også heimekjær og glad i å leike, mykje med rollespel og vanlege 4-årige leikar, spesielt Brannmann Sam og alle typar superheltar.

Han har cerebral parese og treng litt ekstra hjelp i kvardagen. Vi søker no etter aktive og trivelege personar som kan jobbe som avlastar for oss. Vi søker både etter nokon som kan vere helgeavlastere kvar fjerde helg og etter ein eller to som kan vere avlastar på timesbasis på ettermiddag og helg. Samt ekstra ved sjukdom, planleggingsdagar og i feriar. Vi treng deg som har overskudd, er omsorgsfull, glad i å leike, og som er god til å kommunisere og har interesse for barn.

Du må vere ansvarsfull og tydeleg når det trengs. Han treng særleg hjelp med kommunikasjon, overgongar og i leik med andre, samt praktisk hjelp som til dømes ADL ferdigheiter. Du må vere raus, tilpasningsdyktig og engasjert. Vi er fleksible når det kjem til timar og tidspunkt.

Det er ein fordel med førerkort klasse B, men ikkje ein nødvendigheit

Gut 15 år

Eg er ein gut på 15 år med lett psykisk utviklingshemming og ADHD. Eg likar gaming, kino, bowling, boksing, trening, gokart og fiske. Det er viktig at fritidskontakten er en mann/ung voksen rollemodell som er trygg og stabil og som toler å høyre om livets opp- og nedturar. Du må vere forutsigbar og vera flink til å ta initiativ til å være i lag med meg.

Gutt 12 år

Eg er en positiv og glad gut på 12 år med autisme som likar fotball, gaming og bowling. Det kan være vanskeleg for meg å ta initiativ til å finne på aktivitetar på eigenhand. Eg ønskjer fritidskontakt/timeavlastar som er påliteleg, forutsigbar og som kan halde avtaler. Det betyr ikkje så mykje for meg om du er mann eller dame, men det er viktig at du tar initiativ og likar å finne på ting.

Aktiv og sosial jente på 6 år

Eg er ei sosial, aktiv og nysgjerrig jente med Downs syndrom. Eg treng ein trygg heim som eg kan besøke ei helg i månaden. Då har eg og foreldra mine lyst til at eg skal få oppleve kjekke ting som for eksempel å besøke akvariet, Leos leikeland, bading osv, men og ha tid til å roe ned og kose oss heime. Det kan vere vanskeleg for meg å regulere kjensler om det vert for mange inntrykk og då treng eg at du er kring meg. Det er viktig at du har et godt fang når eg treng en pause og ekstra omsorg. Eg nyttar teikn til tale for å uttrykke meg og eg forstår det meste som blir sagt.

Ung mann 22 år:

Eg er ein ung mann på snart 23 år og bur på Ågotnes. Eg er ein roleg kar, men som og kan like å vere med på ulike aktivitetar. Det kan være vanskeleg å vere i ulike sosiale settingar slik eg ynskjer, så trenger derfor deg som er både trygg og som utfordrar meg i ulike situasjonar. Eg trenger ein fritidskontakt som kan hjelpe meg til å komme meg ut og finne på ting. Mine interesser er allsidige. Eg gamer ein del, men det gjer ikkje noko om du ikkje gjer det. Eg likar å gå på butikken og kjøpesenter. Eg likar film, seriar, bilturar, fotball (Brann), gode samtaler om stort og smått. Eg er glad i musikk som rock, metal, god gammal musikk og spiller sjølv bassgitar.

Det er ei fordel om du har kompetanse og erfaring med generalisert angst og Asperger syndrom eller er villig til få kjennskap til dette. 

 

Kvalifikasjonar:
 • Personlege eigenskapar vert vektlagd, det er ikkje krav til utdanning og erfaring.
 • Du bør vera over 18 år. Søkjarar under 18 år vert vurdert.
 • Førarkort og tilgang på bil er ein fordel.
 • Du må ha gode munnlege norskkunnskapar.
 • Menn oppfordrast til å søkje.

Teieplikt – Inneber at du ikkje skal la utanforståande få kjennskap til personlege forhald rundt den du er fritidskontakt for Politiattest - Det vert kravd politiattest for personar som skal yte helse- og omsorgstenester (jf. lov om kommunale helse og omsorgstenester § 5 - 4).

Personlege eigenskapar:
 • Vera engasjert, ha evne til å setje i gang aktivitetar og finne glede i å hjelpe andre.
 • Vera ein god rollemodell, vera trygg på seg sjølv og ha evne til å motivere.
 • Ansvarsbevisst: det er viktig å halde avtalar og vere påliteleg.
 • Ha fokus på meistring og brukarmedverknad.
 • Ha gode samarbeid -og kommunikasjonsferdigheiter.
Vi tilbyr:
 • Løn etter gjeldande satsar, pr 01.05.23 er timesatsen kr 198,11, for fritidskontaktar og timeavlastar.
 • Utgiftsdekning: dokumenterte utgifter vert dekka inntil beløp spesifisert i oppdragsavtalen.
 • Køyregodtgjersle: Som fritidskontakt kan du skrive køyring i oppdrag. Dette vert dekka etter statens regulativ, inntil totale km spesifisert i oppdragsavtalen.
 • Som fritidskontakt er ein oppdragstakar og ein har dermed ikkje rett på feriepengar eller sjukepengar. Fritidskontaktar er ikkje knytt opp mot tenestepensjonsordninga i Øygarden kommune. Avlastar får tilbod om tilsetjing i kommunen, då gjeld andre vilkår.
 • Døgnavlastning: 2280,- per døgn.

Du vil få tilbakemelding på søknaden, og eventuelt kalla inn til samtale. Blir du godkjent som fritidskontakt/avlastar kontaktar vi deg når kommunen har oppdrag som passar.

Kontakt:

fritidskontaktar@oygarden.kommune.no 56161571 Katrine Risløw 4587 4502

 

 

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2024
 • Ansettelsesform
  Engasjement
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5354, STRAUME
  ØYGARDEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4982200
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
 • Oppdatert 09.01.2024