• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2021
 • Sted:
  Straume
 • Stillingstype:
  Varierande arbeidstid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Straume
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2875910
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune

Fritidskontakter/Støttekontakter

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Øygarden kommune treng fritidskontaktar (støttekontaktar) i Helse og Velferd. Vi har ledige oppdrag i eining Rus og psykisk helse, eining mennesker med nedsatt funksjonsevne og eining heimetenesta. Skriv gjerne i søknaden om du ønsker å jobbe med barn eller vaksne.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Legge til rette for aktivitet
 • Ta initiativ til aktivitet
 • Skape trygghet i aktivitet

Kvalifikasjonar:

 • Krav om tilfredsstillande politiattest
 • Førarkort klasse B
 • Disponere eigen bil

Personlege eigenskapar:

 • Interesse for bistå andre
 • Fleksibel
 • Ha gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheiter

Personlege eigenskapar vert særskild vektlagt

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø preget av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst moglelg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å tilretteleggja arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vil det setjast opp ei offentleg søkjarliste innehaldande namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bede om ikkje å førast opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje vil søkaren varslast om dette.

 

 

 
 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2021
 • Sted:
  Straume
 • Stillingstype:
  Varierande arbeidstid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Straume
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2875910
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune