Ledig stilling

Stavanger Kommune

Fritidsarbeider i fritidsklubb 

Vil du være med å drive kjekke og inkluderende fritidstilbud til barn, ungdom og voksne? 

Fritidsavdelingen i Stavanger kommune søker medarbeidere i ulike stillingsstørrelser til våre junior- og fritidsklubber.

Arbeidstiden er på ettermiddag/kvelder/helger etter behov ihht. planlagte tilbud og aktiviteter. 

Stavanger kommune ønsker å gi barn og unge gode oppvekstmiljø og utviklingsmuligheter. Virksomheten Ungdom og fritid har et mangfold av tilbud til innbyggerne i Stavanger. Vi skal bygge fellesskap gjennom å være nære, åpne og nyskapende. Fritidsklubber legger til rette for gode og varierte aktivitetstilbud og arrangement.
Møteplassene i Fritid skal være et godt sted å være for barn og ungdom, der de kan oppleve samhold med andre, spennende aktiviteter og trygge ledere som bryr seg om dem.


Målet er at deltakerne selv, i størst mulig grad, er med på å utvikle og skape fritidstilbudene i nærmiljøet.

For mer informasjon om fritidstilbudene, se kommunens nettsider og sosiale medier.

Oppgi i søknaden din i hvilket omfang og hvilke dager i uka du kan jobbe.

Arbeidsoppgaver:

 

Du er med på planlegging og drift av klubbkvelder.

Du vil gjennomføre ulike aktiviteter sammen med ungdom.

Du vil bygge relasjoner og bli kjent med ungdom.

Du vil inngå i et team og samarbeider tett med fritidsleder og andre deltidsansatte om å skape kjekke steder å være, der ungdom selv bestemmer aktiviteten og gis tillit.

Du legger til rette for medvirkning og deltakelse fra ungdom/deltakerne.

Kvalifikasjoner:

Brenner du for ungdom og ønsker å bidra, kan du søke.

Det er ikke formelle utdanningskrav.  

Personlig egnethet vektlegges. 

Du bør ha fylt 20 år, må ha plettfri vandel, samt legge fram godkjent politiattest.

Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

Du trives sammen med ungdom og har fokus på ungdoms ressurser.

Du tør å by på deg selv i møte med ungdommen.

Du opptrer profesjonelt som en trygg voksen. 

Du arbeider etter instruks fra fritidsleder og følger kommunens etiske retningslinjer.

Du er opptatt av ungdoms interesser og følger med på trender i ungdomskulturen.

Du er proaktiv, trives i aktivitet og i samspill med andre.

Du har gode kommunikasjonsevner, er fleksibel og evner å ta ting på sparket.

Vi tilbyr:

En meningsfull og variert jobb med spennende oppgaver.

Opplæring iht. arbeidsoppgaver og kompetansekrav for fritidsarbeidere.

Godt arbeidsmiljø og erfarne kollegaer med stort engasjement.

Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønn som assistent i stillingskode 657200 (kr. 324.900 til 431.400 etter ansiennitet). 

Lønn som barne- og ungdomsarbeider i stillingskode 751703 (kr. 389.000 til 460.300 etter ansiennitet).

Lønn som helsefagarbeider i stillingskode 707600 (kr. 389.000 til 460.300 etter ansiennitet).