Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kristiansund kommune

Frisklivsveileder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kristiansund kommune har ledig ledig 50 % fast stilling som frisklivsveileder, per tiden ved Storhaugen helsehus.

Et prioritert satsningsområde i kommunen er forebyggende helse og hverdagsmestring. Storhaugen helsehus er et kommunalt kompetansesenter for forebyggende helsearbeid. Enheten består av tre døgnavdelinger og avd. Forebygging og rehabilitering som Friskliv og mestring er en del av. Vårt tjenestefokus er «Hva er viktig for deg?» med utgangspunkt i den enkeltes ressurser, helse og mestring i hverdagslivet. 

Friskliv og mestring Kristiansund er regionalutviklingssentral for frisklivssentralene i Møre og Romsdal og søker nå en fysioterapeut med interesse for forebyggende og helsefremmende arbeid.

Arbeidsområder
 • gi støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer gjennom individuell veiledning og gruppebaserte tilbud
 • helsesamtaler
 • koordinerer "Spreke seniorer," instruktør opplæring
 • styrke den enkeltes helsekompetanse med vekt på levevaner og mestring
 • være en samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid
 • kompetanseoverføring til andre Frisklivssentraler
 • markedsføring og informasjonsarbeid
Kvalifikasjonskrav
 • norsk autoriasasjon som fysioterapeut
 • beherske norsk, skriftlig og muntlig
 • god digital kompetanse
 • førerkort klasse B
Ønskede kvalifikasjoner
 • erfaring med gruppeledelse
 • kurslederkompetanse innen relevante kurs. Eksempler: "Sov godt", "Tobakkfri", "Bra Mat" og "Hverdagsglede"
 • erfaring med arbeid med eldre
 • erfaring innen psykisk helse, forebygging og helsefremmende tiltak
 • kurs i Motiverende intervju og Helsepedagogikk
 • kunnskap eller erfaring med endringsfokusert veiledning
 • erfaring med prosjekt og utviklingsarbeid
Vi søker deg som
 • har evne til strategisk tenkning og gjennomføring
 • har evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er god på relasjonsbygging
 • er fleksibel, innovativ og endringsvillig

Personlig egnethet vektlegges.

Spesielle forhold i stillingen
 • må påregnes arbeid ettermiddag/kveld
 • må påregnes reisevirksomhet innad og utenfor kommunen
 • vi har 4 tjenestebiler i avdelingen, men ønskelig at ansatt disponerer egen bil 
Vi tilbyr
 • en utfordrende og spennende stilling
 • et inkluderende, engasjert og kompetent tverrfaglig miljø
 • prosjekt/forskning og utviklingsarbeid i samarbeid med blant annet fylke, NTNU, Høgskolen i Molde og Helseinovasjonssenteret
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP 
 • dekning av flytteutgifter etter vedtatte retningslinjer
Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest og egenerklæring helse fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.