Ledig stilling

Trondheim Kommune

Frisklivsveileder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Enhet for Friskliv, læring og mestring, avdeling Friskliv og mestring, har ledig en fast 100 prosent stilling som frisklivsveileder fra 1. oktober 2022.

Enhet for Friskliv, læring og mestring er en ny enhet i Trondheim kommune som omfatter avdelingene  Friskliv og mestring, Infosenteret for seniorer, Ressurssenter for demens og  Dagrehabiliteringen.

Avdelingen Friskliv og mestring er en del av kommunens byomfattende helsetjenestetilbud. Avdelingen er lokalisert i Helse- og arenabygget i Granåsen og er tverrfaglig sammensatt med totalt tolv stillinger. Avdelingen består av avdelingsleder, ti frisklivsveiledere og aktivitetskoordinator. I tillegg er koordinatorfunksjoner for læring og mestring, utvikling og kreft samlokalisert med avdelingen i Granåsen.

Friskliv og mestring har ulike tilbud innen forebygging av livsstilsrelatert sykdom, samt tilbud til de med etablerte livsstilssykdommer. Friskliv og mestring jobber også for å fremme kunnskap og bidra til økt kompetanse blant ansatte i Trondheim kommune, våre samarbeidspartnere og kommunens innbyggere. Frisklivstilbudet består av helsesamtaler, veiledning og ulike kurs og gruppetilbud innen fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og søvn, samt ulike mestringskurs.

Arbeidsoppgaver:

 • Individuell oppfølging i helsesamtaler med fokus på motivasjon og endring
 • Planlegging og gjennomføring av kurs og gruppetilbud for ulike målgrupper, inkludert treningsgrupper
 • Kvalitetsutvikling av tilbudene i Friskliv og mestring

Kvalifikasjoner:

 • Krav om 3-årig helsefaglig utdanning på høgskole-/universitetsnivå
 • Kompetanse og erfaring med livsstilssykdommer
 • Kunnskap om nasjonale anbefalinger innen helsefremmende og forebyggende arbeid, herunder fysisk aktivitet, ernæring og folkehelse
 • Kompetanse og erfaring med endringsprosesser og bruk av kommunikasjonsverktøy i disse prosessene. Kompetanse og erfaring i bruk av Motiverende intervju er en fordel
 • Erfaring som kursveileder innen frisklivsarbeid. Det er en fordel å ha gjennomført Helsedirektoratet sine veilederkurs for ansatte i frisklivssentraler
 • Erfaring med gruppeledelse
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid
 • Kunnskap om, og erfaring med brukermedvirkning er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Evne til samarbeid og fleksibilitet er viktige egenskaper i denne jobben
 • Stillingen krever struktur, selvstendighet, løsningsorientert fokus og handlekraft

Vi tilbyr:

 • En tjeneste med fokus på fag- og tjenesteutvikling og et godt arbeidsmiljø
 • Et bredt tverrfaglig kompetansemiljø i en storkommune
 • Flotte, tilrettelagte lokaler i nytt bygg i VM-anlegget Granåsen
 • Fleksibel arbeidstid/fleksitidsordning
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler