Ledig stilling

Kristiansund kommune

Frisklivskoordinator

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kristiansund kommune har ledig 100 fast % stilling som frisklivskoordinator, per tiden ved Storhaugen helsesenter.

Et prioritert satsningsområde i kommunen er forebyggende helse og hverdagsmestring. Storhaugen helsehus er et kommunalt kompetansesenter for forebyggende helsearbeid. Vårt tjenestefokus «Hva er viktig for deg?» er med utgangspunkt i den enkeltes ressurser, helse og mestring i hverdagslivet.

Enheten Storhaugen helsehus består av 3 døgnavdelinger og avdeling Forebygging og rehabilitering som Friskliv og mestring er en del av. Friskliv og mestring er en kommunal helse- og omsorgstjeneste. Målet er å fremme helse og forebygge sykdom ved å gi tidlig hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Frisklivssentralen skal bidra til redusert sykdomsbyrde og sammenhengende helsetjenester, og være en samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid. 

Frisklivskoordinator skal lede, knytte kontakter mellom behov og tjeneste, og organisere aktivitets- og helsefremmende tiltak for Kristiansund kommunes innbyggere. Viktige samarbeidspartnere i tjenesten er blant annet frivillighetskoordinator, folkehelsekoordinator, eksterne frisklivssentraler, fastlegene og Nav. Friskliv og mestring Kristiansund er en regional utviklingssentral for frisklivssentralene i Møre og Romsdal.

Har du en genuin interesse for, og erfaring med frisklivsarbeid, ønsker vi deg med på laget vårt.

Arbeidsoppgaver
 • ansvar for helhetlig koordinering, organisering og utvikling
 • helsesamtaler samt drift av ulike tilbud/aktiviteter
 • kurs, undervisning og veiledning
 • samarbeid med frivillige aktører
 • kompetanseoverføring til andre Frisklivssentraler
 • delta i relevante nettverk lokalt, regionalt og nasjonalt
 • markedsføring og informasjonsarbeid
 • prosjekt og utviklingsarbeid
Kvalifikasjonskrav
 • relevant 3-årig høyere utdanning 
 • god kunnskap om nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet, kosthold og livsstilssykdommer
 • gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • god digital kompetanse
 • førerkort klasse B
Ønskede kvalifikasjoner
 • erfaring i gruppeledelse, endringsfokusert veiledning og undervisning
 • utdanning/erfaring med kognitiv terapi
 • kurslederkompetanse innen relevante kurs. Eksempler: "Sov godt", "Tobakkfri", "Bra Mat" og "Hverdagsglede"
 • relevant videreutdanning og erfaring innen helsefremmende arbeid og folkehelse
 • kurs/erfaring i "Motiverende intervju"
 • erfaring med frisklivsarbeid individuelt og i gruppe, og kunnskap om effektive metoder for endring av levevaner
 • markedsføring og informasjonsarbeid
 • erfaring med prosjekt og utviklingsarbeid
Vi søker deg som
 • har evne til strategisk tenkning og gjennomføring
 • har evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er god på relasjonsbygging
 • har stor grad av fleksibilitet og mulighetsfokus
 • er innovativ og endringsvillig
Spesielle forhold i stillingen 
 • må påregnes arbeid på ettermiddag/kveld
 • må påregnes reisevirksomhet innad og utenfor kommunen
 • vi har fire tjenestebiler i avdelingen, men ønskelig at ansatt også har mulighet for å disponerer egen bil 
Vi tilbyr
 • en utfordrende og spennende stilling
 • et inkluderende, engasjert og kompetent tverrfaglig arbeidsmiljø
 • prosjekt/forskning og utviklingsarbeid i samarbeid med blant annet fylke, NTNU, Høgskolen i Molde og Helseinovasjonssenteret
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP 
 • dekning av flytteutgifter etter vedtatte retningslinjer
Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest og egenerklæring helse fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.