Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

FoU-rådgiver

Har du lyst å bidra inn i arbeidet med på å etablere et interkommunalt samarbeid for forskning innen helse og omsorgstjenestene i Sør- Rogaland?

Stavanger kommune leder arbeidet med å etablere et klyngesamarbeid for forskning mellom kommunene i Sør- Rogaland innen helse og omsorg/velferd. Arbeidet har sitt utspring i en rapport utarbeidet etter oppdrag fra HelseOmsorg21 Kommunenes strategiske forskningsorgan . Det er etablert et arbeidsutvalg som til sammen representerer de ulike kommunene. Arbeidet ledes av Stavanger kommune ved Innovasjon og digitalisering og Helse og Velferd gjennom et internt sekretariat.

I denne forbindelse søkes det etter en prosjektmedarbeider som kan være med på kommunens lag og bidra til at vi får etablert et nytt og spennende samarbeid om forskning innen helse og omsorgstjenesten lokalt.


Stillingen er midlertidig for ca. 6 mnd. og 40 % stilling. Stillingen lyses ut internt i kommunen.


Prosjektmedarbeiderstillingen vil være knyttet til sekretariatet og ledes av denne. Stillingen er organisatorisk plassert i Innovasjon og digitalisering.  

   

Arbeidsoppgaver
Arbeidet vil i hovedsak være å bistå sekretariatet i arbeidet med å etablere klyngesamarbeidet. Du skal legge til rette for ulike samlinger og møter, møteinnkallinger, referat og annet praktisk arbeid som påløper prosjektet, utarbeide kommunikasjonsplan samt noe saksbehandling. Du skal også ha kontakt med de andre kommunene i klyngen og evt. andre aktører.  
Kvalifikasjoner

Du må kjenne til Helse og velferdsområdet og ha interesse for kunnskapsutvikling.

Utdanning fortrinnsvis på masternivå.  Annen relevant videreutdanning på masternivå kan også bli vurdert 

Personlige egenskaper

Engasjert og interessert i kunnskaps- og utviklingsarbeid.
Strukturert og fleksibel med gode samarbeidsevner.

Digital kompetanse – kjenne til kommunens basissystemer

Vi tilbyr
Å være med på laget i et viktig nybrottsarbeid både lokal og nasjonalt.
Å være med i arbeidet med å fremme forskning i kommunene
 
Lønn etter avtale stillingskode,  8530 00 Rådgiver
 
Registrer deg på Karriere.no
  • Karriere Jobbmatch
  • Bedrifter ser relevante kandidater
  • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
  • Du velger selv din synlighet
  • Over 90.000 registrerte kandidater