Ledig stilling

Nasjonalbiblioteket

Fototekniker og skanneroperatør

Bibliotek

I vårt fotodigitaliseringsteam som i dag teller 13 personer har vi behov for to nye medarbeidere. Stillingene er faste 100% stillinger som vil tilhøre vår avdeling Kulturarvdigitalisering.

Arbeidsoppgaver:

Digitalisering av fotohistoriske samlinger vil være hovedarbeidsoppgaven. Og i denne kan klargjøring, sortering og registrering, samt etterarbeid og kvalitetssikring inngå. Blant våre mest sentrale verktøy fins Phase One kamerasystem med tilhørende Capture One programvare.

Fotosamlingene vi jobber med kan enten være Nasjonalbibliotekets egne, eller samlinger som Nasjonalbiblioteket yter digitaliseringstjenester på fra norske arkiv, bibliotek og museum. Av den grunn vil materialtyper og format kunne variere mye.

Kvalifikasjoner:

Våre nye medarbeidere er gjerne utdannet og/eller har erfaring i fototeknisk retning med god forståelse for både analog og digital bildeteknologi. 

Språk
Arbeidsspråk i fototeamet er norsk.

Personlige egenskaper:

Vi ønsker oss kollegaer som fungerer godt i teamarbeid, er systematiske, nøyaktige og så effektive at vi sammen når våre produksjonsmålsettinger i ønsket kvalitet. Hos oss må alle bidra til å skape et åpent, trygt og raust arbeidsmiljø hvor initiativ og tilbakemeldinger oppmuntres og verdsettes.  

Vi tilbyr:

Fast tilsetting i stillingskode 1065 Konsulent. Aktuell lønnsplassering for denne stillingen er fra lønnstrinn 45 til 53, som for tiden utgjør fra kr. 435.600 til 493.700 pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 
Medlemskap i Statens Pensjonskasse.