• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  22.10.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3907736
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Forsvarets stabsmusikkorps søker saksofonist 

Forsvaret

Forsvarets stabsmusikkorps (FSMK) er et av Forsvarets fem musikkorps og Norges største profesjonelle blåseorkester med tilholdssted på Akershus festning. Korpset ble etablert i 1818 og er med sine snart 203 år Oslos eldste musikkinstitusjon. Siden starten har korpset vært Forsvarets viktigste representasjonsorkester med jevnlige oppdrag for Kongehuset, Stortinget, Regjeringen og avdelinger i Forsvaret. Korpset har en utstrakt konsertvirksomhet på Østlandet og deltar årlig på ulike festivaler i både inn- og utland.

FSMK har gjort flere kritikerroste plateinnspillinger, og utgivelsene viser et bredt sjangerspenn. Diskografien kan man se på vår internettside; https://forsvaret.no/musikk

Hver 17. mai har «Stabsmusikken» det ærefulle oppdraget å gå fremst i hovedstadens barnetog, og i sommerhalvåret er korpset kjent for de folkekjære vaktparadene fra Akershus festning i tilknytning til vaktskiftet på Det kongelige slott. 

Forsvarets stabsmusikkorps ønsker å være «en arbeidsplass hvor de ansatte trives, presterer og utvikler seg». Dette er vår visjon, og noe vi jobber aktivt med. For ytterligere informasjon om Forsvarets stabsmusikkorps og Forsvarets musikk se vår internettside; https://forsvaret.no/musikk

Forsvarets fellestjenester (FFT) består av avdelinger som utfører oppgaver innen en rekke fagfelt. Som en del av FFT bidrar du til å styrke landets forsvar på mange måter og nivåer. FFT er leverandør av fellestjenester til Forsvaret innenfor de underlagte avdelingers tjenesteportefølje.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Utøvende musikk iht korpset oppdrag
 • Deltagelse i råd og  utvalg
 • Utføre administrative oppgaver 

Kvalifikasjoner:

 • 4-årig bachelor i musikk
 • Dokumenterte erfaringer og/eller utviste ferdigheter kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Norsk statsborgerskap
 • Godkjent fysisk test (Gjennomføres før eventuell tilsetting) 
  Karakter 4 i utholdenhet
  Karakter 4 i styrke

For mer informasjon se Reglement om fysisk testing, https://forsvaret.no/tjeneste/ansatt/regelverk/reglement-om-fysisk-testing

 • Militær sesjon del 2 (Ved behov vil militær sesjon 2 iverksettes før eventuell tilsetting)
 • Medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner (minimum kode B1) Dette foregår ved fremstilling for militær lege. 
 • Norsk sikkerhetsklarering: Konfidensielt (K)/ Nato Confidential (NC) Klareringsprosessen iverksettes før eventuell tilsetting 

Ønskelig

 • Gjennomført førstegangstjeneste
 • Tjenesteerfaring fra Forsvarets musikk
 • Bred bakgrunn fra både klassisk og rytmisk musikk 

Attester og vitnemål skal legges ved søknaden

Prøvespill

På prøvespillet vil vi høre alt- og tenorsaksofon, men jobben innebærer rullering til andre saksofoner etter behov.

Det vil bli gjennomført prøvespill i Ridehuset på Akershus festning, Oslo. Prøvespillet er planlagt til 22-24 november -21. Nærmere presisering av dato vil bli sendt ut til søkere når søknadsfrist er utløpt.

Obligatoriske verk til prøvespill: Alt-saksofon - Glazunov saksofonkonsert i Eb, til og med cadenza. Tenor-saksofon - Ferling etyde nr. 11.

Korpsutdrag gjøres tilgjengelig så snart søknadsfristen er utløpt. Det vil bli avholdt intervju i forbindelse med prøvespilling.

Personlige egenskaper:

Forsvarets stabsmusikkorps ser etter en saksofonist med musikalsk allsidighet, gode samarbeidsevner og lederegenskaper. Jobben innebærer plikt til instrumentrullering, men det er alt- og tenorsaksofon som ønskes hørt på prøvespillet. 

Vi tilbyr:

Gode pensjons- og velferdsordninger som inntil 2 timer trening i arbeidstiden i uken, gode muligheter for personlig og faglig utvikling.

Lønn etter Statens lønnsregulativ iht stillingskode 1563 Korporal (OR4), Lønnsramme 34, Lønnstrinn 49 - 53 pt kr 454 200 - kr 483 700år. Det trekkes lovbestemt 2 % av lønnen til Statens pensjonskasse.

For nærmere informasjon om stillingen, og faglige spørsmål stilles til korpsmester, se kontaktinformasjon

 

Vilkår og tidspunkt for tilsetting

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato (01.08.2022). Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

 
 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  22.10.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3907736
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret