• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  22.11.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0150, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5442631
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
 • Oppdatert 09.11.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Forsvaret

Forsvarets stabsmusikkorps søker musiker- obo/engelsk horn

Forsvarets stabsmusikkorps ser etter en obo med plikt til engelsk horn med musikalsk allsidighet, gode samarbeidsevner og lederegenskaper.

Forsvarets stabsmusikkorps (FSMK) er et av Forsvarets fem musikkorps og Norges største profesjonelle blåseorkester med tilholdssted på Akershus festning. Korpset ble etablert i 1818 og er med sine snart 203 år Oslos eldste musikkinstitusjon. Siden starten har korpset vært Forsvarets viktigste representasjonsorkester med jevnlige oppdrag for Kongehuset, Stortinget, Regjeringen og avdelinger i Forsvaret. Korpset har en utstrakt konsertvirksomhet på Østlandet og deltar årlig på ulike festivaler i både inn- og utland.

FSMK har gjort flere kritikerroste plateinnspillinger, og utgivelsene viser et bredt sjangerspenn. Diskografien kan man se på vår internettside; https://kultur.forsvaret.no/forsvarets-musikk

Hver 17. mai har «Stabsmusikken» det ærefulle oppdraget å gå fremst i hovedstadens barnetog, og i sommerhalvåret er korpset kjent for de folkekjære vaktparadene fra Akershus festning i tilknytning til vaktskiftet på Det kongelige slott. 

Forsvarets stabsmusikkorps ønsker å være «en arbeidsplass hvor de ansatte trives, presterer og utvikler seg». Dette er vår visjon, og noe vi jobber aktivt med. For ytterligere informasjon om Forsvarets stabsmusikkorps og Forsvarets musikk se vår internettside.

Forsvarets fellestjenester (FFT) består av avdelinger som utfører oppgaver innen en rekke fagfelt. Som en del av FFT bidrar du til å styrke landets forsvar på mange måter og nivåer. FFT er leverandør av fellestjenester til Forsvaret innenfor de underlagte avdelingers tjenesteportefølje.

Kvalifikasjoner:

Du må ha:

 • 4-årig Bachelor innen utøvende musikk. Dokumenterte erfaringer og/eller utviste ferdigheter kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • norsk statsborgerskap
 • medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner (minimum kode C1). Dette foregår ved fremstilling for militær lege.
 • bestått fysisk test innen prøvetiden ved fast tilsetting. Krav er karakter 3 i utholdenhet. Ved nytilsetting settes det krav til karakter 4 i utholdenhet og karakter 4 i styrke.
 • bestått grunnleggende soldatutdanning (GSU) i løpet av de første 12 måneder etter fast tilsetting..
 • sikkerhetsklarering for konfidensielt (K)/ Nato Confidential (NC) Klareringsprosessen iverksettes før eventuell tilsetting

Det er ønskelig at du kan vise til en eller flere av følgende kvalifikasjoner:

 • gjennomført militær førstegangstjeneste (GSU)
 • tjenesteerfaring fra Forsvarets musikk
 • bestått SKMT-utdanning i løpet av de første 12 måneder etter fast tilsetting. 
 • bred bakgrunn, både fra klassisk og rytmisk musikk.

For mer informasjon se Reglement om fysisk testing, https://forsvaret.no/tjeneste/ansatt/regelverk/reglement-om-fysisk-testing.

Prøvespill
Gjennomføres i FSMK sine lokaler i Ridehuset, Akershus festning. Prøvespillet gjennomføres den 22. og 23. januar 2024. og det vil bli avholdt intervju i forbindelse med prøvespillet. Obligatoriske verk til prøvespill:

Mozart: Obokonsert 1. og 2. sats uten kadens.
Strauss: Obokonsert 1. sats.
Nielsen: Blåsekvintett 1. sats.

Korpsutdrag gjøres tilgjengelig så snart søknadsfristen er utløpt. Obligatoriske verk og utdrag fra korpslitteraturen vil bli tilsendt søkere som innkalles til prøvespill.

Personlige egenskaper:

Forsvarets stabsmusikkorps ser etter musikere med musikalsk allsidighet, gode samarbeidsevner, fleksibilitet og tilpasningsdyktighet. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt ved tilsetting.

Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Avsluttende høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, og godkjenningen må dokumenteres. 

Vi tilbyr:

Gode pensjons- og velferdsordninger som inntil 2 timer trening i arbeidstiden i uken, gode muligheter for personlig og faglig utvikling.

Du får lønn etter Statens lønnsregulativ iht stillingskode 1563 Korporal (OR4), lønnstrinn 50 - 54 pt kr 502 300,- - kr 532 200,- brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

For nærmere informasjon om stillingen, og faglige spørsmål stilles til korpsmester, se kontaktinformasjon.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting; 1. august 2024 eller så snart som mulig etter at stilingens krav er bestått.

Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.
Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i stilling i de respektive korps forankret i forsvarsgren, uavhengig av tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stilling.

 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  22.11.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0150, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5442631
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
 • Oppdatert 09.11.2023