• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  31.08.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3957423
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Forsvarets museer søker senior samlingsforvalter hånd- og blankvåpen!

Forsvaret

Ved Forsvarets museer er det ledig vikariat (100%) som Seniorsamlingsforvalter – Hånd- og blankvåpen. Stillingen er for 1 år, med mulighet for forlengelse. 

Forsvarets museer forvalter, forsker og formidler Norges krigs- og militærhistorie, og den militære kulturarv og tradisjon. En sentral del av oppdraget består i å forvalte statens eierskap til bevaringsverdig militært materiell og nasjonale kulturarv slik at dette kan benyttes for å spre kunnskap til kommende generasjoner. Forsvarets museer bidrar også til å ivareta og videreutvikle militær profesjonsidentitet og profesjonskultur gjennom sin etatsrolle.

Forsvarets museer består av syv museer (med totalt ti formidlingsarenaer) spredt rundt om i landet. Museene dekker alle forsvarsgrenene og har ofte et regionalt perspektiv. Forsvarsmuseet på Akershus festning er hovedmuseet. Samlings- og dokumentasjonsavdelingens sentrale oppgave er forvaltning, dokumentasjon og kontroll av Forsvarets museer sine samlinger. Samlings- og dokumentasjonsavdelingen spiller også en sentralt rolle i formidling og utstilling av samlingene.

Senior samlingsforvalter – Hånd- og blankvåpen har ansvar for forvaltning og utvikling av våpensamlingen i Forsvarets museer. Dette medfører innhenting av kunnskap og dokumentasjon om våpensamlingen, noe som også innebærer at stillingsinnehaveren vil utøve gjenstandsbasert forskning. Stillingsinnehaveren har et faglig rådgivnings- og oppfølgingsansvar av de lokale samlingene ved de ulike museene, samt med utlånte gjenstander. Stillingsinnehaveren er rådgiver for Forsvaret og det sivile samfunnet i saker som berører fagområdet. I forvaltningsarbeidet benyttes samlingsforvaltningssystemet PRIMUS.

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave  er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Forsvarets fellestjenester (FFT) består av avdelinger som utfører oppgaver innen en rekke fagfelt. Som en av Forsvarets fellestjenester bidrar du til å styrke landets forsvar på mange måter og nivåer. Forsvarets museer er en av avdelingene.

Arbeidsoppgaver:

Forvalte samlingen, herunder:

 • dokumentere samlingen i PRIMUS
 • ha ansvar for den daglige driften av hånd- og blankvåpensamlingen i magasin
 • kontrollere og telle samlingen i henhold til Forsvarets museer og Forsvarets regelverk

Vedlikeholde og videreutvikle samlingen, herunder:

 • sammen med andre ansatte i Samlings- og dokumentasjonsavdelingen skal seniorsamlingsforvalter stå for alminnelig forvaltning og administrasjon av samlingen 
 • innsamling av gjenstander og annet relevant materiale, utvikle samlings- og forvaltningsplaner 
 • registreringsarbeid, betjening av internt og eksternt publikum, saksbehandling

Bevare og forvalte samlinger, herunder: 

 • forvalte Forsvarets historiske samlinger etter museumsfaglige retningslinjer

Formidle samlinger, herunder:

 • rett og plikt til å drive forsknings- og fordypningsarbeid for å frembringe ny kunnskap om samlingene 
 • delta i valg og montering av gjenstander i museenes permanente og midlertidige utstillinger
 • formidling av samlinger og enkeltobjekter for internt og eksternt publikum

Faglig rådgivning overfor de øvrige av Forsvarets museer og rådgivning vedrørende historiske samlinger i Forsvarets generelt, herunder:

 • rådgivning og eventuell faglig opplæring av ansatte ved de øvrige av Forsvarets museer 
 • følge opp overføringer av samlinger og annet relevant materiale fra andre avdelinger i Forsvaret og gaver fra privatpersoner

Forsvarets museer skal gjennom en OU-prosess som vil kunne påvirke stillingens arbeidsoppgaver og ansvarsområde.

Kvalifikasjoner:

 • minimum masterutdanning fra Universitet- /høgskolenivå med fagsammensetning som er relevant for stillingens fagområde 
 • minst 4 års relevant yrkespraksis innenfor samlingsforvaltning 
 • erfaring med håndtering av skarpe våpen (hånd- og blankvåpen) 
 • gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig, i tillegg til engelsk/tysk 
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • erfaring i bruk av PRIMUS eller annet museumsforvaltningssystem 
 • god digital kompetanse 
 • den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse

Ønskelige kvalifikasjoner 

 • utdanning innen museologi 
 • både historie- og museumsfaglig bakgrunn 
 • våpenteknisk erfaring
 • praktisk kompetanse innen fagfeltet og/eller militærfaglig utdanning
 • kjennskap og interesse til Forsvaret og militærhistorie 
 • kunnskap om Forsvaret

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Personlige egenskaper:

Du er engasjert og har høy grad av integritet. I tillegg er du faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert.  Det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg. Du er også serviceinnstilt, fleksibel og har god formidlingsevne. Dessuten jobber du godt både selvstendig og sammen med andre.

Vi tilbyr:

Gode pensjons- og velferdsordninger, som mulighet for trening i arbeidstiden, fleksibel arbeidstid, samt hyggelig arbeidsmiljø og gode muligheter for egenutvikling og faglig utvikling.

Stillingen som Senior samlingsforvalter lønnes som rådgiver SKO 1434 / seniorrådgiver SKO 1364 etter Statens lønnsregulativ lønnstrinn 64 – 68, for tiden kr 583 500 – kr 626 100, brutto per år. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd av lønnen til Statens pensjonskasse. For nærmere informasjon om stillingen, se kontaktinformasjon.

 
 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  31.08.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3957423
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret