• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  31.10.2021
 • Sted:
  KJELLER
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KJELLER
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4148447
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Forsvarets mikrobiologiske laboratorium søker veterinær

Forsvaret

Vi søker etter veterinær med PhD eller 5 års arbeidserfaring fra stilling med relevant CBRN-ansvar til Forsvarets mikrobiologiske laboratorium (FML). Din rolle vil blant annet være forvaltning av fagområde, rådgivning, metodeutvikling og forskning. Vi søker etter deg som er faglig sterk, med god gjennomføringsevne og som samarbeider godt med andre innenfor tverrfaglige team. Vi håper også at du har erfaring fra internasjonal tjeneste.

Forsvarets mikrobiologiske laboratorium (FML) er i dag lokalisert ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). FML og FFI har etablert et felles kompetansemiljø på Kjeller innenfor biologiske vern (B-vern/vern mot biologiske stridsmidler). FFI opererer et av de få laboratoriene i Norge som er godkjent for å håndtere mikroorganismer i smitterisikogruppe 3 (P3). FML er Forsvarets kompetanseorganisasjon for B-vern og jobber tverrfaglig med øvrige avdelinger som har roller innenfor CBRN-fagområde både i Forsvarssektoren, men også med relevante aktører innenfor Totalforsvaret.

FSAN er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng. Hovedtyngden av FSANs virksomhet og administrasjon er lokalisert til Sessvollmoen i Ullensaker.

Ved Forsvarets mikrobiologiske laboratorium (FML) det ledig stilling som Tjenestegjørende offiser veterinær i gradsnivået major/orlogskaptein (OF3/SAN).

Arbeidsoppgaver:

Bidra i FMLs arbeid knyttet til biologisk vern (B-vern). Dette inkluderer

 • Forvaltning av fagområde, rådgivning og andre forhold hvor kompetanse inne for spesielle infeksjonssykdommer og biologiske stridsmidler er påkrevd
 • Regelverksarbeid, metodeutvikling, formidling og forskning
 • Stabstjeneste
 • Utøve veterinærvirksomhet, primært knyttet til egen avdelings ansvarsområde

Kvalifikasjoner:

Det kreves

 • Norsk autorisasjon som veterinær med full rekvisisjonsrett
 • Dokumentasjon på relevant erfaring innen laboratoriediagnostikk (BSL 2)
 • PhD innen fagområde mikrobiologi eller 5 års arbeidserfaring i stilling med relevant CBRN-ansvar
 • VA-kurs. Ved manglende VA-kurs forutsettes det villighet til å gjennomføre kurset ved første anledning etter tiltredelse i stilling
 • Søker må tilfredsstille fysiske krav for stillingen (kar 3) eller kravene for nytilsetting i Forsvaret (kar 4), samt krav til MEDSEL (medisinsk skikkethet) innen tiltredelse
 • Søker må kunne tilfredsstille krav om sikkerhetsklarering for Hemmelig/NATO Secret innen tiltredelse, samt kunne autoriseres som nødvendig for tjenesten til enhver tid

 

Ønskelige krav

 • Erfaring fra internasjonale operasjoner (INTOPS)
 • Erfaring innen laboratoriediagnostikk (BSL 3)
 • Kurs innen CBRN-Veterinær, Laboratorie og Introduksjon veterinærtjeneste

 

Personlige egenskaper:

Følgende krav til personlige egenskaper vil vektlegges

 • Evner å ha helhetsoversikt 
 • Tar initiativ
 • Gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

 

 • Vi tilbyr
  Spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Godt arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med bl.a. trening i arbeidstiden
 • Personlig og faglig utvikling
 • Stillingskode 1520  Major/Orlogskaptein (OF3/VET) : Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnstrinn 74 -78, for tiden kr 702.100,- til kr 776.900,- pr år. Det trekkes lovbestemt 2 % av lønnen til Statens Pensjonskasse. Stillingen er 37,5 timer per uke.

Vi tilbyr:

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.  Stillingen er 37,5 timer per uke. Ønske om snarlig tiltredelse og senest innen 01.08.2022. 

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Merknad! Vitnemål fra utdanning, attester fra tidligere arbeidsgivere, autorisasjon (HPR) og tjenesteuttalelser/bevis fra militær tjenestegjøring må vedlegges elektronisk ved søketidspunkt. Det må oppgis referanser. Intervju må påregnes. 

 
 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  31.10.2021
 • Sted:
  KJELLER
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KJELLER
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4148447
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret