Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Førstesekretær

Offentlig forvaltning

Vi har ledig fast stilling som førstesekretær ved Ungdomspsykiatrisk klinikk.  

Ungdomspsykiatrisk klinikk er en seksjon i Avdeling barn og unges psykiske helsevern (ABUP) innen Divisjon Psykisk Helsevern, Ahus. Klinikken tilbyr utredning og behandling for ungdom i alderen 13-18 år med alvorlige psykiske lidelser. Hovedgrupper av tilstander er; psykoser, begynnende schizofreni, alvorlige spiseforstyrrelser og alvorlig depresjon. Klinikken har øyeblikkelig hjelp-plikt for alle barn i opptaksområdet etter psykisk helsevernforskriften.

Ungdomspsykiatrisk klinikk (UK) ledes av seksjonsleder. Vi har en åpen og en lukket post, i tillegg en leilighet for et mer fleksibelt behandlingstilbud til pasientene. Postene er bemannet med enhetsledere og i hovedsak barnevernspedagoger, sosionomer, sykepleiere og vernepleiere i miljøterapeutstillinger. I tillegg har klinikken en fagstab tilknyttet begge poster bestående av overleger, psykolog/psykologspesialist, leger i spesialisering, musikkterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, familieterapeuter og kontorfaglig personell. Seksjonen har også et eget ambulant team (Mobilt behandlingsteam) med ti fagstillinger, som arbeider for å finne gode alternativer til innleggelse i døgnavdelingen og i nær samarbeid med post og poliklinikk, sikre gode overganger fra døgninnleggelser til utskrivelse for pasientgruppen.

Alle søkere må søke elektronisk.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Kontorfaglige oppgaver rettet mot pasientadministrativt system
 • Resepsjonsoppgaver - Mottak pasienter, pårørende og besøkende
 • Betjene sentralbord 
 • Daglig drift og pasientrelaterte oppgaver i tett samarbeid med ledelse, behandlere, miljøterapeuter og øvrig kontorfaglig gruppe.
 • Oppsyn med fellesarealer - venterom, møterom, kopi/postrom og lignende
 • Fakturabehandling og innkjøp via sykehusets systemer  

Kvalifikasjoner:

 • Helsesekretær - Medisinsk sekretær gjerne med etterutdanning for kontorfaglige i BUP
 • Søkere med realkompetanse/annen relevant utdanning og som fyller øvrige kriterier kan komme i betraktning 
 • Erfaring fra arbeid med og god kjennskap til de administrative systemene ved sykehuset herunder Dips poliklinikk og sengepost
 • God muntlig og  skriftlig fremstillingsevne
 • Fleksibel med hvilke arbeidsoppgaver som tilfaller stillingen 

Personlige egenskaper:

 • Vi søker en engasjert person som har evne til å takle høyt arbeidstempo
 • Vi søker en medarbeider som er serviceinnstilt, ansvarsbevisst, nøyaktig og pålitelig 
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

 • Arbeid i en klinikk med godt arbeidsmiljø i nært samarbeid med kompetente kolleger.
 • Spennende arbeidsoppgaver i samarbeid med hyggelig kolleger.
 • Kurs, etter- og videreutdanning, samt veiledning.
 • Svært gode trenings- og aktivitetsfasiliteter (Treningsrom, gymsal og klatrevegg)
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytte- og leilighetsutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser med kort reisevei til Oslo.