Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Førstesekretær

Vardeåsen barnehage og skole holder til i samme bygg, og ligger ved foten av Vardeåsen på Skedsmokorset.
Barnehagen har 5 avdelinger. Skolen har rundt 140 elever på 1.-4. trinn. De fleste elevene er også på SFO.
Det er til sammen ca 50 ansatte på huset.

Vi søker: 

Førstesekretær i fast 100 % stilling, som skal betjene barnehagen, skolen og sfo. 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver knyttet til daglig drift som for eksempel
 • Elektronisk arkiv
 • Innkjøp og bestillinger
 • Oppfølging av utleie på skolen
 • Delta i utarbeidelse av rutiner for drift og administrasjon
 • Behandle skademeldinger for elever og ansatte
 • Administrative oppgaver knyttet til nye elever og behandling av permisjonssøknader
 • Føre vikarlønn
 • Lønnskontroll i Visma
 • Kontere og attestere regninger
 • Sentralbord
 • Oppfølging av elevfravær om morgenen
Kvalifikasjoner
 • Du har minst treåring videregående utdanning, og erfaring fra tilsvarende stilling i skole.  Det er en fordel om du også har kompetanse innenfor lønn og økonomi 
 • Du må ha høy IKT-kompetanse
 • Du mestrer fagsystemene Vigilo, Visma, Agresso, Palette, P360, Risk Manager

Før tiltredelse må det legges fram politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9/barnehageloven § 19, og om nødvendig tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll.

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Godt humør
 • Skolens ansikt utad
 • Høy arbeidskapasitet
 • Fleksibel
 • Særdeles gode kunnskaper i både muntlig og skriftlig norsk
 • Evne til å jobbe selvstendig innenfor dine ansvarsområder
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt      
Vi tilbyr
 
 • Lønn etter hovedtariffavtale
 • God pensjons- og forsikringsordning  
 • Bedriftshelsetjeneste  
 • Aktivt bedriftsidrettslag