Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Førstekonsulent/seniorkonsulent

Offentlig forvaltning

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har Norges største sikkerhetsmiljø innenfor IKT. Fagområdet i NSM består av et bredt spekter av oppgaver som inkluderer rådgiving, tiltaksutvikling, varslings og koordineringsinstans for nasjonale IKT-hendelser, sårbarhetstesting, forskning og utvikling.

Kontroll avdelingen skal styrkes på grunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen i verden og har ledig stilling der du får ansvaret for å vurdere søknader om godkjenning av sikkerhetsgraderte og skjermingsverdige ugraderte informasjonssystemer. Avdelingens hovedfokus er å sikre at nasjonale sikkerhetsinteresser ivaretas og å sørge for at informasjonssystemer, både i offentlig og privat sektor, er tilstrekkelig beskyttet. Forsvaret er den virksomheten vi arbeider tettest med.

Arbeidsoppgaver:

Du vil følge opp at informasjonssystemer er sikret slik at de kan motstå angrep fra en avansert trusselaktør, samt at de oppfyller krav som er satt til sikkerhetsgodkjenninger og driftsettelse. Litt mer konkret vil du jobbe med:

 • Behandle søknader om godkjenning av skjermingsverdige informasjonssystemer
 • Kontrollere at informasjonssystemer er i samsvar med nasjonale og overnasjonale krav
 • Vurdere virksomheters arbeid med risikovurdering og risikohåndtering, slik at eventuelle sårbarheter og avvik blir avdekket og adressert
 • Bidra med råd og veiledning
 • Gjennomføre etterkontroll av de vedtakene som er gitt

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves høyere utdanning på bachelornivå, primært innenfor informasjonssikkerhet eller lignende fagretninger. Nyutdannede oppfordres til å søke. Lang og relevant erfaring kan i noen tilfeller kompensere for krav til formell utdanning
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet i en virksomhet med høyt tempo og sterke fagmiljøer.
 • God skriftlig fremstillingsevne og kunne samarbeide godt både med andre saksbehandlere og teknikere.
 • Kandidat må ha erfaring med å jobbe med kompliserte systemer og kunne demonstrere evne til å trekke ut de egenskaper som er relevante.

Det er ønskelig om du har:

 • Kjennskap til lover og forskrifter for informasjonssikkerhet
 • Erfaring med å utarbeide malverk for dokumentasjon
 • Erfaring med risikoanalyser
 • Kjennskap til rammeverk som ISO 27001
 • Sertifiseringer som CISSP, CCSP, CISM osv.
 • Erfaring fra sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer

Personlige egenskaper:

Vi søker en medarbeider som er strukturert og selvgående, men som også ser seg selv og sine bidrag i en større sammenheng. Den vi ser etter må kunne samarbeide godt med ulike profesjoner ansikt-til-ansikt, så vel som via VTC, epost osv.

 Vi kan tilby:

 • Gode muligheter for å utforske ny teknologi, delta på kurs og etterutdanning
 • Samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass på Kolsås

NSM vil frem mot 2024 samlokalisere den største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu.

Stillingen er plassert som førstekonsulent/seniorkonsulent (SKO 1408/1363). Stillingen lønnes i lønnsspenn 435 600 - 661 400 (lønnstrinn 45-70) avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Stillingen krever Norsk statsborgerskap og det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres til høyeste nivå. Cosmic top Secret/ STRENGT HEMMELIG. 

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.