Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Førstekonsulent/seniorkonsulent

Vi søker etter en første-/seniorkonsulent i NSMs Kontrollavdeling, seksjon for Godkjenning. Stillingen vil være saksbehandling innen forebyggende sikkerhet.

Arbeidsoppgaver:

Saksbehandle søknader om godkjenninger, sertifiseringer og dispensasjoner i henhold til sikkerhetsloven.
Utvikling og kvalitetssikring av veiledere, maler og rutiner innen fagområdet.
Rådgivning, veiledning og undervisning innen fagområdet.
Bidra i videreutvikling av saksbehandlings- og støttesystemer.
Vedlikeholde oversikt over sikkerhetsgodkjenninger.
Fakturering av sikkerhetsgodkjenninger
Andre oppgaver av faglig eller administrativ art innen avdelingens ansvarsområde.
Ivareta egen kompetansehevning innen relevant fagområde.
Stillingen vil kunne medføre noe reisevirksomhet i inn- og utland.
Det tas forbehold om endring av arbeidsoppgavene.

Kvalifikasjoner:

Høyere utdanning (minst bachelornivå, tre år.)
Lang relevant erfaring kan erstatte kravet til formell utdanning.
Dokumentert kompetanse innen informasjonssikkerhet, risikovurdering, informatikk, datateknikk og/eller telekommunikasjon.
God forståelse for offentlig forvaltning og/eller forsvarssektoren.
Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
Erfaring fra arbeid med sikkerhet i IKT-systemer, forebyggende sikkerhetstjeneste og/eller saksbehandling i offentlig forvaltning vil telle positivt.
Kurs og sertifiseringer innen informasjonssikkerhet er ønskelig.
Motivasjon for å sette deg inn i nye, utfordrende problemstillinger, finne gode løsninger og lære nye ting.
Motivasjon for å sette deg inn i nye, utfordrende problemstillinger, finne gode løsninger og lære nye ting.

I NSM ønsker vi medarbeidere som:

Arbeider etter NSMs mål og prioriteringer
Jobber for at kolleger lykkes
Foreslår forbedringer, gir tilbakemeldinger og bidrar til nye måter å løse oppgavene på
Samarbeider og utveksler kompetanse på tvers av organisatoriske skiller
Er engasjerte, analytiske og har evne til å se sammenhenger
Har gjennomføringsevne og kan jobbe strukturert
Videre må den som ansettes kunne jobbe effektiv, strukturert, selvstendig og nøyaktig og trives i en hektisk arbeidshverdag hvor det settes høye krav til kvalitet på arbeidet. Rett kandidat er positiv, fleksibel, deler kunnskap, bygger relasjoner både internt og eksternt og ønsker å jobbe sammen med andre for å nå felles målsetninger.

Søkeren må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på høyeste nivå.

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Kvinner oppfordres til å søke.

Vi kan tilby:

Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
Muligheter for kurs og etterutdanning
Fleksibel arbeidstid
Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
Mulighet for barnehageplass
Kontorlokaler i trivelige omgivelser

Stillingen er plassert som førstekonsulent/seniorkonsulent (SKO 1408/1363), avhengig av kvalifikasjoner.

Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

 
Stillingsannonse på karriere.no
  • 70.000+ unike brukere/mnd
  • Over 75.000 CVer registrert
  • Motta alle søknader ett sted
  • Integrasjon Nav, Finn og lokalaviser
  • Annonsering i sosiale medier