Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Førstekonsulent/kurskoordinator NSM Kurssenter for forebyggende sikkerhet

Førstekonsulent/kurskoordinator NSM Kurssenter for forebyggende sikkerhet

 

Vil du bidra i driften og utviklingen av et av Norges mest spennende kurssenter?

NSM Kurssenter for forebyggende sikkerhet omfatter alle fagområdene i NSM og er en betydelig bidragsyter til økt sikkerhetskompetanse i virksomheter underlagt sikkerhetsloven. Kurssenteret holder til i moderne lokaler sentralt i Sandvika. Kurssenteret er i vekst, og vi består pr i dag av fire personer inklusive stillingen som ny kurskoordinator.

Som ansatt ved kurssenteret vil du, sammen med dine kolleger, ha et bredt ansvarsområde som spenner fra daglige driftsoppgaver, resepsjonstjenester, administrativ planlegging og organisering av etablerte og nye kurs, samt delta til videreutvikling av senteret på strategisk nivå.

Stillingen rapporterer til enhetsleder for Kurssenteret.

Arbeidsoppgavene er blant annet:

 • Administrative oppgaver tilknyttet kurssenteret, herunder:

-          Mottak av kunder, kursdeltakere og besøkende
-          Besvare kundehenvendelser på telefon og e-post
-          Klargjøring av kurslokaler før og etter kurS
-          Bestilling og servering av mat til kursdeltakere
-          Bestilling av varer og tjenester tilknyttet senteret
-          Planlegge og administrere kurs og kursmateriell ved bruk av avdelingens kursadministrasjonssystem (LMS)
-          Være kontaktperson mot interne og eksterne foredragsholdere
-          Andre forefallende og oppdukkende driftsoppgaver

 • Følge opp fakturering av kunder og enklere økonomistyring
 • Bidra i utviklingen og markedsføring av senteret
 • Bistå i seksjonens øvrige oppgaver

Senteret er i stadig utvikling og nye og endrede arbeidsoppgaver må påregnes.

Kvalifikasjoner:

Må ha

 • Utdanning innen administrative, økonomiske eller tilsvarende fag på bachelor – eller tilsvarende nivå
 • I spesielle tilfeller kan lengre relevant erfaring kompensere for manglende formell utdannelse
 • Erfaring fra administrative støttefunksjoner og koordineringsoppgaver
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God kjennskap til bruk av IT-verktøy

Bør ha

 • Erfaring fra lignende stilling (eksempelvis resepsjon, koordinator, administrativ konsulent)
 • Erfaring fra saksgang i offentlig forvaltning
 • Erfaring med fakturering og regnskap
 • Erfaring med markedsføring

 

 Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, og kan også jobbe godt selvstendig
 • Være strukturert og effektivt
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Være serviceinnstilt
 • Evne til å arbeide effektivt i team
 • Evne til å tilpasse seg nye arbeidsformer og oppgaver

Personlig egnethet vil bli tillagt betydelig vekt.

Det kreves at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres.

Da tempoet til tider er høyt og arbeidsoppgavene er mange er det nødvendig at du har høy arbeidskapasitet, takler å ha mange baller i luften samtidig uten å bli stresset, har godt humør og i stor grad er selvgående. Du må ha en utpreget serviceinnstilling og ikke være redd for å ta i et tak.


Vi kan tilby

Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en stilling med stor kontaktflate og varierte oppgaver.

 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg og svømmehall
 • Mulighet for barnehageplass
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser

Arbeidssted er for tiden i Sandvika sentrum.

Stillingen er plassert som førstekonsulent (SKO 1408) eller rådgiver (SKO 1434) avhengig av kvalifikasjoner og erfaring.

Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen. 

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.