• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  07.08.2022
 • Stillingstype
  Heltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0958, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4695341
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 08.07.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Førstekonsulent/barnekoordinator

Offentlig forvaltning

Bydel Grorud ønsker at alle innbyggerne i bydelen skal få samordnet sine tjenester ved behov. Som en del av Likeverdsreformen, har regjeringen bestemt at det skal innføres en utvidet koordinatorordning for familier som har eller venter barn med alvorlige funksjonsnedsettelser eller helseutfordringer. I den forbindelse ønsker vi å styrke koordinerende enhet og søker en person som kan både rekruttere barnekoordinatorer og selv ta på seg mange av koordinator oppdragene. Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer. Enheten har et overordnede ansvar for individuell plan og koordinator. Koordinerende enhet ligger i dag innunder seksjon for forvaltning og koordinerende enhet i helse- og omsorgsavdelingen. 

Stillingen starter opp så fort som mulig etter rekrutteringen, men med forbehold om behandling i MBU

Arbeidsoppgaver:

Som en del av koordinerende enhet har man ansvar for:

 • Ha oversikt over barn og unge som skal ha / er tildelt koordinator
 • Ha oversikt over koordinatorer
 • Oppnevning av koordinator
 • Motta meldinger om behov for koordinator/IP/ansvarsgruppe
 • Utarbeide rutiner for arbeidet med individuell plan og koordinator
 • Kompetanseheving om individuell plan og koordinator
 • Opplæring og veiledning av koordinatorer
 • være en positiv ressurs for høy faglighet, arbeidsmiljøet og det økonomiske i seksjon for forvaltning og koordinerende enhet
 • Være en ressursperson for bydelen i utviklingsarbeid for barn og unge, som f.eks. oppvekstreformen. Det innebærer et tett og spennende samarbeid med de forskjellige seksjonene og avdelingene i bydelen som jobber med barn og unge.

Som en del av det å være barnekoordinator skal du sørge for:

 • koordinering av det samlede tjenestetilbudet 
 • å ha oversikt over og bidra aktivt til å ivareta bydelens ansvar for nødvendig oppfølging og tilrettelegging for familien og barnet i form av tilbud om eller ytelse av helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester
 • at familien og barnet får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om helse- og omsorgstjenestetilbudet
 • at familien og barnet får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om andre velferdstjenester og relevante pasient- og brukerorganisasjoner, at familien og barnet gis veiledning i deres kontakt med disse, og at det formidles kontakt eller henvisning videre til slike tjenester eller organisasjoner
 •  fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Sannsynligvis vil stillingen innebære en stor andel koordinering av enkeltbrukere. Prosedyrer og rutiner vedrørende barnekoordinator er fortsatt under utarbeidelse. Listen er derfor ikke utfyllende.

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig helse- og/eller sosialfaglig høgskole/universitetsutdanning 
 • Må ha relevant erfaring med arbeid med barn og unge
 • Må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, samt gode kommunikasjonsferdigheter
 • Bør ha veiledningskompetanse
 • Ønskelig med kompetanse på aktuelt lovverk, og kjennskap til det offentlige hjelpeapparatet 
 • Ønskelig med kunnskap om og erfaring med habiliteringsarbeid 
 • Erfaring med bruk av digitale løsninger og verktøy  
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • strukturert og selvstendig
 • løsnings- og utviklingsorientert

Vi tilbyr:

 • En nyopprettet og spennende stilling, som vil gi personlig- og faglig utvikling
 • Varierende arbeidsoppgaver med stor bredde
 • Du blir en viktig ressurs i arbeidet med barn og unge i bydelen
 • Et godt arbeidsmiljø og gode kollegaer
 • Fleksitid
 • Lønnsplassert i lønnstrinn 41 (601700,- pr år) etter Oslo kommunes lønnsregulativ. 
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  07.08.2022
 • Stillingstype
  Heltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0958, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4695341
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 08.07.2022