Detaljer

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  03.08.2020
 • Sted:
  LAKSEVÅG
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  LAKSEVÅG
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3029953
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor nautiske fag

Kan du undervise og gi veiledning i nautiske fag? Da kan du bli vår nye ansatte ved Forsvarets høgskole / Sjøkrigsskolen i Bergen.

Forsvarets høgskole (FHS) er en akkreditert høgskole som tilbyr militære studier, og har ansvar for all høyere utdanning i Forsvaret. Kjerneområdene for FHS er undervisning, forskning, utvikling og formidling. FHS er organisert i avdelingene Fagstaben, Driftsstaben, Institutt for forsvarsstudier (IFS), Stabsskolen (STS), Krigsskolen, Sjøkrigsskolen, Luftkrigsskolen, Cyberingeniørskolen og Befalsskolen.

Sjøkrigsskolen er avdelingen ved Forsvarets høgskole som gir grunnutdanning innen det marine domenet og innen det maritime sertifikatgivende området. Sjøkrigsskolen er lokalisert på Laksevåg ved Wallemsviken. Stillingen vil være knyttet til seksjon for sjømilitær teknologi.

Arbeidsoppgaver
 • Stillingen innebærer undervisning og veiledning i nautiske/maritime fag i henhold til STCW 78 med tillegg og forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for norske sjøfolk
 • Det vil i hovedsak være undervisning innen emnene skipslære, lasteteknikk og navigasjon på simulator
 • Veiledning og oppfølging av studenter, hovedsaklig på bachelornivå
 • Sensur og vurderingsarbeid, samt relevant FoU-arbeid
 • Videreutvikling av emner og studieprogram, samt forskningsoppgaver, tilknyttet aktuelle fagområder
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på masternivå
 • Dekksoffisersertifikat på D1-nivå
 • Erfaring fra arbeid ombord i stilling som overstyrmann eller kaptein

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på doktorgradsnivå
 • Bred erfaring fra undervisning og simulatorundervisning i maritim utdanning
 • Erfaring fra operativ tjeneste på marinefartøy
 • Erfaring fra sivil handelsfart
 • God og oppdatert kjennskap til de nautiske fagområdene
 • Undervisningserfaring fra høyere utdanning
 • Interesse for og erfaring fra bruk av digitale hjelpemidler og studentaktive læringsformer
 • God kjennskap til Sjøforsvaret
Personlige egenskaper
 • Erfaring fra og interesse for opplæring av fremtidens sjøfolk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God formidlingsevne og evne til å engasjere og motivere studenter
 • Selvstendig, ryddig og systematisk
Vi tilbyr
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et godt og positivt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. lov om Statens pensjonskasse, som innebærer god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • Gode velferdsordninger, bl.a. muligheter for inntil to timers trening i arbeidstiden pr. uke, når arbeidet tillater det
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som 1011 Førsteamanuensis / 1198 Førstelektor, ltr. 66 - 74, pt. kr. 594 400 - 691 400, eller 1008 Høgskolelektor, ltr. 56 - 68, pt. kr. 496 100 - 615 900 avhengig av kvalifikasjoner. Det tas forbehold om sentralt godkjent lønn. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité slik det fremgår av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader må inneholde opplysninger om utdanning, eksamener og tidligere praksis. Søkere som ønsker vurdering mot førstestillingskompetanse må be om dette. Skriftlige arbeider som ønskes vurdert skal legges ved i tre eksemplarer med en liste over arbeidene.