Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Forskningstekniker

Offentlig forvaltning

Virksomhetsområde forskningsstøtte (FST) ved Oslo sykehusservice yter praktisk støtte til forskere og forskningsmiljøene i Oslo universitetssykehus HF, og til andre helseforetak i Helse Sør-Øst (regional forskningsstøtte – FST). FST består i dag av 5 fagavdelinger; Administrativ forskerstøtte, Forskningsstøtte for kliniske studier – Clinical trial unit (CTU), Biobank- og registerstøtte, Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE) og Komparativ medisin. Vi er i dag ca. 120 ansatte. FST samarbeider tett med Universitet i Oslo innenfor en rekke områder.

Er du ute etter en utfordrende stilling i et positivt miljø og med mulighet for faglig utvikling? Avdeling for Komparativ Medisin (KPM) er forsøksdyravdelingen ved OUS. Avdelingen har 26 faste ansatte ved tre lokaliteter. Vi søker nå etter Forskningstekniker ved en av våre seksjoner til et 100% vikariat gjeldende fra 1. januar 2024 og frem til 31. desember 2024, med mulighet for forlengelse.

Alle seksjoner har ansatte med variert bakgrunn; medarbeidere med relevant utdannelse fra høyskole eller universitet, medarbeidere med svært lang praktisk erfaring men også yngre medarbeidere som tilegner seg nødvendig erfaring og kunnskap over tid.

Den utlyste stillingen er tilknyttet seksjon Ullevål (5 faste ansatte), som ledes av stedlig seksjonsleder. Den som ansettes vil få ansvar for daglig stell og tilsyn av forsøksdyrene, bistand til forskningsmiljøene i henhold til de krav og retningslinjer som gjelder for slik virksomhet, og opprettholdelse av daglig drift i henhold til interne prosedyrer ved seksjonen. Arbeidets natur krever nøyaktighet, og medarbeidere med ansvarsfølelse og gode observasjonsevner. Arbeidet ved seksjon Ullevål er spesielt knyttet opp mot forskning innen hjertesvikt. KPM bidrar på denne måten til viktig samfunnsnyttig og reproduserbar forskning.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

  

Kvalifikasjoner:

 • Videregående skole
 • Fleksibilitet og endringsvilje
 • Gjennomført forsøksdyrkurs (FELASA kategori B/C eller EU kategori A/B) vil bli tillagt stor vekt ved tilsetning
 • Norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • er ansvarsbevisst med utpreget samarbeidsevne, godt humør og evne til å bidra positivt i endringsprosesser
 • er løsningsorientert med evne til å arbeide praktisk, raskt, nøyaktig og selvstendig, men samtidig effektivt og strukturert i henhold til seksjonens prosedyrer
   
  Jobben er allsidig, men medfører fare for allergenbelastning og er fysisk krevende. Den som ansettes kan derfor ikke være allergisk mot de aktuelle forsøksdyrene eller ha kjente fysiske plager som ikke er forenlig med fysisk krevende arbeid. 

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
 • En utfordrende stilling i et positivt miljø, med mulighet for faglig utvikling og nødvendig opplæring
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale