Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Forskningstekniker

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Virksomhetsområde forskningsstøtte (FST) ved Oslo sykehusservice yter praktisk støtte til forskere og forskningsmiljøene i Oslo universitetssykehus HF, og til andre helseforetak i Helse Sør-Øst (regional forskningsstøtte – FST). FST består i dag av 5 fagavdelinger; Administrativ forskerstøtte, Forskningsstøtte for kliniske studier – Clinical trial unit (CTU), Biobank- og registerstøtte, Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE) og Komparativ medisin. Vi er i dag ca. 120 ansatte. FST samarbeider tett med Universitet i Oslo innenfor en rekke områder.

Er du ute etter en utfordrende stilling i et positivt miljø og med mulighet for faglig utvikling? Avdeling for Komparativ Medisin (KPM) er forsøksdyravdelingen ved OUS. Avdelingen har 26 faste ansatte ved tre lokaliteter. Vi søker nå etter Forskningstekniker ved en av våre seksjoner til et 80% vikariat gjeldende snarest og frem til 31. desember 2022, med mulighet for forlengelse.

Alle seksjoner har ansatte med variert bakgrunn; medarbeidere med relevant utdannelse fra høyskole eller universitet, medarbeidere med svært lang praktisk erfaring men også yngre medarbeidere som tilegner seg nødvendig erfaring og kunnskap over tid.

Den utlyste stillingen er tilknyttet seksjon Ullevål (5 faste ansatte), som ledes av stedlig seksjonsleder. Den som ansettes vil få ansvar for daglig stell og tilsyn av forsøksdyrene, bistand til forskningsmiljøene i henhold til de krav og retningslinjer som gjelder for slik virksomhet, og opprettholdelse av daglig drift i henhold til interne prosedyrer ved seksjonen. Arbeidets natur krever nøyaktighet, og medarbeidere med ansvarsfølelse og gode observasjonsevner. Arbeidet ved seksjon Ullevål er spesielt knyttet opp mot forskning innen hjertesvikt. KPM bidrar på denne måten til viktig samfunnsnyttig og reproduserbar forskning.

Dokumenter knyttet til utdanning skannes inn som et vedlegg til søknaden.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Stell, tilsyn og avl av forsøksdyr og daglig drift av avdelingen
 • Assistere under dyreforsøk ved behov

Daglig tilsyn utføres alle ukens dager og den tilsatte vil inkluderes i helgejobbing i henhold til arbeidsplan. KPM har en beredskapsvakt utenom ordinær arbeidstid. Den som tilsettes vil kunne bli inkludert i denne vaktordningen.

Alle medarbeidere, uansett hvilken seksjon de p.t. jobber ved, er ansatt ved KPM og tjenestested kan endres ved behov.

Kvalifikasjoner:

 • Videregående skole
 • Gjennomført forsøksdyrkurs (FELASA kategori B/C eller EU kategori A/B) vil bli tillagt stor vekt ved tilsetting
 • Norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • er ansvarsbevisst med utpreget samarbeidsevne, godt humør og evne til å bidra positivt i endringsprosesser
 • er løsningsorientert med evne til å arbeide praktisk, raskt, nøyaktig og selvstendig, men samtidig effektivt og strukturert i henhold til seksjonens prosedyrer

  Jobben er allsidig, men medfører fare for allergenbelastning og er fysisk krevende. Den som ansettes kan derfor ikke være allergisk mot de aktuelle forsøksdyrene eller ha kjente fysiske plager som ikke er forenlig med fysisk krevende arbeid. 

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • En utfordrende stilling i et positivt miljø, med mulighet for faglig utvikling og nødvendig opplæring
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale