Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Forskningssykepleier/sykepleier

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning og er regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst. Sykehuset har dessuten en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og haret budsjett på 22 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for størstedelen av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

Avdeling for blodsykdommer tilhører Kreftklinikken og har bred og omfattende klinisk aktivitet. Klinikken har også omfattende forskningsaktivitet. Avdelingen ivaretar både lands-, region-, område- og lokalsykehusoppgaver. Oppfølging og operativ behandling av pasienter med alvorlig blødersykdom er nasjonal behandlingstjeneste. Avdelingen har 20 overleger (19,2 årsverk) inkludert lederstillinger og 8 LIS-stillinger. Sykepleiertjenesten har 86 årsverk. Det er høy forskningsaktivitet ved avdelingen, og for tiden er det 9 PhD-kandidater, 4 forskere, 2 forskningskoordinatorer og 15 studiesykepleiere tilknyttet avdelingen.
Vi søker nå koordinator for klinisk forskning /studiesykepleier ved Rikshospitalet for pasienter med blødersykdom. Det pågår pr i dag 18 kliniske studier innen dette feltet, men tilgangen på kliniske studier er en dynamisk prosess så endringer i studieporteføljen er påregnelig.
Som koordinator for klinisk forskning /studiesykepleier må du trives med å organisere og arbeide med flere prosjekter samtidig. Du må være nøyaktig og strukturert og like teamarbeid, men også ha evne til å arbeide selvstendig og målrettet. Du må være en omgjengelig person med positiv innstilling som liker å yte service, og du ser løsninger fremfor problemer. Erfaring med pasientgruppen vil bli lagt vekt på i likhet med interesse for eller erfaring fra forskning.
Om sykepleier ansettes vil en andel av stillingen (20%) være klinisk arbeid som sykepleier på sengepost hver 4. helg.

Kun søknader sendt elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver:

Delta i å planlegge, koordinere, kvalitetssikre og gjennomføre kliniske studier
Pasientkontakt i forbindelse med inklusjon og oppfølging av pasienter i kliniske studier
Dokumentasjon og oppfølging av studiebesøk i studiespesifikke programvarer
Håndtering, bearbeiding og forsendelse av biologiske prøver
Kontakt med og oppfølging av legemiddelfirmaer/sponsor
Deltakelse i og samarbeid på tvers av flere kliniske studier
I multisenter studier: samarbeid med studiepersonell ved andre studiesenter

Kvalifikasjoner:

Gode kommunikasjonsferdigheter
Ønskelig med erfaring og god forståelse for administrativ/operativ gjennomføring av kliniske studier og prosjektstyring og regelverk knyttet til klinisk forskning
Faglig engasjement
Gode datakunnskaper og evne til å sette seg inn i nye programvarer
Må beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • God teamarbeider med gode samarbeidsevner
 • Må trives med å jobbe i tverrfaglige team 
 • Løsningsorientert  
 • Arbeide selvstendig 
 • Fleksibel  og endringsvillig 
 • Høy arbeidskapasitet og man må trives i et aktivt og travelt miljø 
 • Evne til å takle stress og utvise gode samarbeidsevner i ulike situasjoner 
 • Evne til prioritering og omprioritere planlagte oppgaver når det er nødvendig 
 • Lojal 
 • Pasientorientert med faglig innsikt

Vi tilbyr:

 • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling 
 • Opplæring vil bli gitt 
 • Utfordrende og variert arbeid  
 • Mulighet for fleksibel arbeidstid i studiestillingen 
 • Høyt faglig nivå 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger