Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Forskningssykepleier søkes

Offentlig forvaltning

Ønsker du å være en del av et stort og engasjerende fagmiljø ved avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi?

Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi ved Ahus har landets største opptaksområde for nevrologi, flere seksjoner og gir avansert og helhetlig diagnostikk, behandling, rehabilitering og ivaretakelse av pasienter med akutte og kroniske sykdommer i nervesystemet. Forskning, utvikling og innovasjon bidrar til god og effektiv pasientbehandling. Samtidig vil arbeid med mål, verdier, etikk og kvalitet i organisasjonen bidra til godt arbeidsmiljø og god pasientivaretakelse.

Nevrologisk avdeling søker forskningssykepleier til kliniske studier i 100 % fast stilling

Som forskningssykepleier vil du aktivt bidra inn i et godt etablert forskningsmiljø der den kliniske nevrofaglige forskningsgruppen har som oppgave og koordinere og drive fram forsknings -og utprøvingsaktivitetene ved avdelingen. Både oppdragsforskning(kliniske legemiddelstudier) og bidragsforskning (avdelingens egne forskningsprosjekter) er sentrale aktiviteter, i tillegg kommer innovasjon, patentarbeid og nettverksbygging.

Arbeidsoppgaver:

 • Pasientadministrasjon og testing (opplæring vil bli gitt)
 • Intervjuer
 • Koordinere pasientforløp for studiepasientene
 • Oppdatere og vedlikeholde databaser
 • Blodprøvetaking og evt. laboratoriearbeid

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier med klinisk praksis fra sykehus eller tilsvarende
 • Ønskelig med kompetanse og erfaring innen nevrologi
 • Ønskelig med erfaring fra kliniske studier/forskning 
 • Ønskelig med erfaring i GCP (good clinical practice )

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig
 • Fleksibel
 • Nøyaktig og systematisk
 • Gode IKT kunnskaper

Vi tilbyr:

 • Variert og spennende arbeidsoppgaver, godt arbeidsmiljø, og arbeid i team
 • Opplæring og kurs, og utvikling av spesialkompetanse
 • Hjelp med bolig eller barnehageplass
 • Ahus har mange tilbud innen idrett og kultur