Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Forskningssykepleier (med koordineringsansvar)

Offentlig forvaltning

For en søker med rett kompetanse og egenskaper vurderer vi ansettelse av en forskningssykepleier med koordinator- og driftsansvar. Søker må være offentlig godkjent sykepleier og ha betydelig og bred erfaring. Relevant klinisk erfaring vil bli vektlagt.

Annen relevant erfaring med prosjektdeltagelse/ledelse og koordinering vil vektlegges. 

Det ønskes erfaring med:
Koordinering av forskning og kliniske studier, innbefattet oppstart av nye studier
Oppfølging og koordinering av studiepersonell og samarbeid på tvers av flere yrkesgrupper
Oppsett og arbeid i eCRF 
Inklusjon, randomisering og oppfølging av pasienter, rapportering til REK, SLV mm.
Gjennomført GCP

Arbeidssted er OUS/Rikshospitalet.
Stillingen er organisert under Seksjon for sengeposter i Avdeling for gastro- og barnekirurgi.
Arbeidstaker vil i det daglige samarbeide nært med og rapportere til seksjonsleder HPB, de ledende forskerne på HPB-seksjonen, og de andre forskningssykepleierne i seksjonen.

Arbeidsform og oppgaver setter store krav til selvstendighet, initiativ og kreativitet og det fordrer utmerkede samarbeidsevner. Relevante referanser er avgjørende. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

 

Arbeidsoppgaver:

Stillingens primære arbeidsoppgaver er:
Ca. 50 % forskningssykepleier med oppgaver i seksjonens studier.
Ca. 40 % koordinering av seksjonens forskningsprosjekter iberegnet fag-/driftsansvar for andre forskningssykepleiere.
Ca. 10 % fagutvikling
Stillingen inkluderer vakt D/A hver 4. lørdag og søndag på gastrokirurgisk sengepost, Rikshospitalet

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Relevant klinisk erfaring vil bli vektlagt
 • Erfaring som forskningssykepleier er ønskelig, men ikke et absolutt krav
 • Annen relevant erfaring med prosjektdeltagelse/ledelse og koordinering vil vektlegges
 • Erfaring innen ledelse og administrasjon vektlegges
 • Gode språk- (norsk og engelsk) og datakunnskaper 

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evne og jobbe selvstendig og strukturert
 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • personlig egnethet og motivasjon vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
 • Lønn etter avtale