Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Forskningssjef, Klinikk for psykisk helse og rus

Offentlig forvaltning

 

Vi søker en innovativ og målrettet person til å lede Vestre Vikens forskning på psykisk helse og rus

Det lyses ut en 100% interimstilling for to år som avdelingssjef og forskningssjef i Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF.  Forskningssjefen er leder av klinikkens forsknings- og utviklingsavdeling.

Stillingen er ledig for tiltredelse 1. juni, eller etter avtale.

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Vestre Viken helseforetak leverer spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 22 kommuner, og har over 9500 ansatte. Foretaket er organisert i åtte klinikker. 


Klinikk for psykisk helse og rus (PHR) har et av landets mest komplette tilbud innen rus- og psykiatribehandling. PHR er den største klinikken i Vestre Viken og består av ti kliniske avdelinger med over 50 seksjoner, 1800 årsverk og 2600 ansatte. 

Om oss:

Avdelingssjefen vil lede klinikkens forsknings- og utviklingsavdeling (FoU). FoU-avdelingen har et solid og ambisiøst faglig miljø. Avdelingen har forskning, innovasjon, utvikling og kompetanse som sine kjerneoppgaver. Vi har mål om å bidra til kvalitetsforbedring av helsetjenestene i PHR gjennom alle våre kjerneområder.

Forskningssjefen har et overordnet ansvar for all forskningsvirksomhet i PHR, og samarbeider tett med avdelingssjefene for de kliniske avdelingene. Forskningen i PHR skal komme pasienter, pårørende og helsepersonell til gode, og som forskningssjef vil du bidra til å styrke avdelingens klinikknære forskning. Vi skal utnytte teknologiske muligheter og bidra til at kunnskap og kompetanse deles mellom de forskjellige behandlingsstedene i PHR. Brukermedvirkning er en viktig og veletablert praksis i våre prosjekter. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 


FoU-avdelingen er preget av flerfaglighet og har for tiden 17 medarbeidere med ulik utdanningsbakgrunn, hvorav åtte medarbeidere har ph.d.-grad. Avdelingen består av spesialrådgivere, forskere, stipendiater og spesialkonsulent forskning. FoU er en del av klinikkdirektørens stab.
Vestre Viken HF står foran en periode med spennende muligheter, blant annet som følge av bygging av nytt sykehus i Drammen. Stillingen som lyses ut for en to års interimperiode. Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Styrke og videreutvikle kjerneoppgavene forskning, innovasjon, kompetanse og utvikling ved Klinikk for psykisk helse og rus
 • Personal-, resultat-, og budsjettansvar for FoU-avdelingen
 • Sørge for at forskning i klinikken følger gjeldende retningslinjer og prosedyrer
 • Utøve intern kvalitetskontroll slik at klinikkens forskning drives på en etisk forsvarlig måte, i henhold til gjeldende lover og retningslinjer
 • Stimulere til og tilrettelegge for økt forskning og innovasjon som hever kvaliteten på pasientbehandlingen
 • Representere klinikken i forskningsutvalget
 • Etablere godt forskningssamarbeid internt og eksternt, og fremme god forskningsformidling utad og innad i egen klinikk
 • Bidra til å koordinere endring av praksis i klinikken i tråd med utviklingsoppdrag fra styringsdokumenter
 • Sørge for kompetansehevende tiltak for ansatte i klinikken, og legge til rette for styrking pasienters og pårørendes helsekompetanse
 • Løfte foretakets verdier i alt arbeid og aktivitet som utføres
 • Det er ønskelig at forskningssjefen selv deltar aktivt i forskning

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

 • Har erfaring med personalledelse
 • Har helsefaglig bakgrunn
 • Har forskningskompetanse på doktorgradsnivå
 • Har god kunnskap om lover og regler for klinisk forskning
 • Har erfaring med forskningsledelse, inkludert prosjektledelse, og forskningsadministrasjon

I tillegg mener vi det er en fordel om du:

 • Har erfaring med innhenting av prosjektmidler
 • Driver aktiv forskning 
 • Har erfaring med brukermedvirkning i forskning og utvikling

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Er nytenkende, utviklingsfokus og ønsker å bidra til forbedringer
 • Har gode lederegenskaper
 • Har evne til å utvikle, forankre og gjennomføre aktiviteter og beslutninger
 • Har evne til å jobbe systematisk og målrettet
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et fremtidsrettet helseforetak
 • Mulighet til å påvirke og videreutvikle fagfeltet PHR
 • Et inspirerende og kompetent fagmiljø, med hyggelige kollegaer
 • God opplæring til nye kolleger, gjennom egne kompetanseplaner for nyansatte og ledere
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland!
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger