Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Forskningsmedarbeider til et aktivt forskningsmiljø

Offentlig forvaltning

Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS), Sykehuset Innlandet, har ledig stilling som forskningsmedarbeider. Tiltredelse snarlig, stillingsstørrelse kan diskuteres dersom det er ønskelig med lavere stilling

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har en virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø. Sykehuset har et strategisk mål om å utvikle aktive forskningsmiljøer som er integrert i klinisk virksomhet.

Forskningssenteret AFS har som hovedoppgave å løfte frem forskning på aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom. Målet er å være ledende på forskning innenfor demens og alderspsykiatri, kreft hos eldre og helsetjenester til eldre. AFS har 11 PhD stipendiater, flere erfarne seniorforskere, og dyktige forskningsmedarbeidere.

Den som ansettes vil inngå i et engasjert forskningsmiljø og få mulighet til å delta aktivt inn i ulike forskningsprosjekter sammen med dedikerte og kompetente medarbeidere.

Arbeidssted vil være AFS sine lokaler ved Sanderud Sykehus, Ottestad.

Arbeidsoppgaver:

Vi søker en engasjert og motivert medarbeider som vil få mulighet til å delta inn i ulike prosjekter ved AFS. Arbeidsoppgaver vil bla. bestå av: rekruttering, datainnsamling, analyse av data, publisering og annen formidling, og rapportering. Som forskningsmedarbeider har man en viktig rolle i kontakten med kommunene både før oppstart- og ved gjennomføringen av ulike forskningsprosjekter. God kommunikasjon og samarbeidsevne er derfor viktig. Arbeidsdagene vil være varierte. Fleksibilitet, selvstendighet, men også god samarbeidsevne vektlegges. I forbindelse med deltakelse i forskningsarbeid, må noe reisevirksomhet kunne påregnes. 

Kvalifikasjoner:

 • Kjennskap til - og erfaring fra kommunehelsetjenesten er en fordel
 • Helsefaglig utdannelse på minimum bachelornivå
 • Det er ønskelig med relevant utdanning på masternivå
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Motivasjon for å jobbe med forskning innenfor dette fagfeltet
 • Evne til å jobbe målrettet, strukturert og selvstendig
 • Fleksibel samarbeidsevne

Vi tilbyr:

 • Lønn etter gjeldene satser for SI
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv (IA) bedrift
 • Et godt arbeidsmiljø med flere stipendiater, seniorforskere og erfarne prosjektsykepleiere
 • Et sterkt fagmiljø med utviklingsmuligheter
 • Pensjonsordninger i KLP

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova §25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp søkerlista. Søkeren vil i tilfellet bli varslet om dette.