Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Forskningsmedarbeider 

Offentlig forvaltning

Karavdelingen er tungt inne i forskning, både klinisk og eksperimentelt og har derfor behov for kvalifiserte medarbeidere. 

Vår virksomhet består av sengepost med 10 sengeplasser på Ullevål og poliklinikk på Aker hvor vi utreder og behandler pasienter med forskjellige karsykdommer. Avdelingen har lokale og regionale funksjoner i karkirurgi, samt nasjonalt kompetansesenter i dyp rekonstruktiv venekirurgi hvor vi alltid setter pasienten først. Vi samarbeider tett med annen kirurgisk virksomhet på Oslo universitetssykehus og intervensjonsradiologien.

Vi har nå en ledig 50 % fast stilling som forskningsmedarbeider, med oppstart 01.06.22. De første ukene vil bestå av opplæring. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Sikre at avdelingens forskningsprosjekter overholder personvern og informasjonssikkerhet 
 • Sørge for forsvarlig behandling av forskningsdata herunder registrering i databaser
 • Bistå avdelingen i pasientrettet arbeid når forskningsstøtte ikke fyller arbeidstiden
 • Sikre kommunikasjon mellom avdelingens ledelse........

Kvalifikasjoner:

 • Ønskelig med relevant bachelorutdanning (herunder eks  sykepleier, bioingenør, statistiker)
 • Ønskelig med kunnskap om statistikk spesifikt innen SPSS og/eller STATA
 • Ønskelig med kunnskap om hvordan man strukturerer forskningsarbeid

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • kan jobbe selvstendig, og vise initiativ
 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • mottagelig for nye lærdom, gjennom undervisning og opplæring  lokalt 
 • kan jobbe innenfor fastsatt arbeidstid 08.00 - 16.00. 

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag