Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Forskere

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er et direktorat for forebyggende sikkerhetstjeneste. NSM skal innen sitt ansvarsområde beskytte informasjon og objekter mot spionasje, sabotasje og terrorhandlinger. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har et nasjonalt ansvar for å utvikle og forvalte den nasjonale kunnskapen i kryptologi relatert til nasjonal sikkerhet og Totalforsvaret.

NSM søker 5 norske kandidater på master- eller doktorgradsnivå innen informatikk, elektronikk, fysikk, eller liknende fagområde til forskning på sikre og robuste kryptosystemer med oppstart Q2/Q3 2020 eller etter avtale.  

Forskningsprosjektet handler om å beskytte sensitiv logikk og informasjon i systemer hvor det er høy risiko for at angripere får fysisk tilgang til å utføre angrep. Den praktiske forskjellen mellom en teknisk spesifikasjon og dens fysiske realisering i en konkret hardware-teknologi utgjør et potensiale for en motstander som ønsker å kompromittere systemet. Sikkerhetsbrudd oppstår typisk på grunn av uforsiktig implementasjon og grunnleggende teknologiske svakheter, begge former introduserer ubevisst funksjonalitet og oppførsel som en angriper kan utnytte til å forenkle forseringen av systemet, endre oppførselen til systemet eller blokkere adgang til systemet for legitime brukere.

Forskningsprosjektet vil kombinere teoretisk forskning og praktiske eksperimentering med mål om å utvikle bedre verktøy for sikkerhetsanalyse av embedded kryptosystemer og utvikle bedre beskyttelse av sensitiv hardware mot tampering, reversering og kryptoanalyse.  

Noen stikkord for prosjektet:

 • Utvikling av det teoretiske fundamentet for kryptografi
 • Passive sidekanalsangrep (SPA, DPA, template-angrep osv.)
 • Aktive sidekanalangrep (fault-angrep, glitch-angrep, etc.)
 • Maskinlæring
 • Thresholdkryptografi
 • Sikre motstandsdyktige designstrategier

 

Kandidaten må ha bakgrunn og praktisk erfaring fra en eller flere av følgende områder:

 • Kryptologi
 • Embedded design og analyse
 • Pentesting
 • Elektronikk og signalbehandling
 • Diskret matematikk (kombinatorikk, sannsynlighet, tallteori, algoritmer og kompleksitetsteori osv.)
 • Maskinlæring

Kandidatenes rolle i prosjektet vil blant annet være å:

 • Løse komplekse problemer relatert til nasjonal sikkerhet
 • Videreutvikle kunnskapen om sikre kryptosystemer

Kandidaten bør ha:

 • Sterke problemløsnings og analytiske evner
 • Erfaring med programmering (f.eks. C/C++, VHDL, Python)
 • Ønske om kontinuerlig læring
 • Evne til å arbeide effektivt uavhengig og i team sammensatt på tvers av flere funksjonelle områder

Stillingen er plassert som Forsker SKO 1108/SKO 1109 avhengig av kvalifikasjoner.  Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Kandidater vil bli sikkerhetsklarert i løpet av den første perioden. Merk at sikkerhetsklarering og autorisasjon til STRENGT HEMMELIG er et krav for videre ansettelse. Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen. 

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju