Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Forsker/statistiker

Offentlig forvaltning

Ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning er det nå ledig fast stilling for forsker/statistiker.

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning forsker blant annet på reproduktiv helse, svangerskapsomsorg, hjerte- og karsykdommer hos kvinner og belastningssykdommer og kreftformer som særlig rammer kvinner. Vi holder også kurs og seminarer for helsepersonell over hele landet om ulike temaer innen kvinnehelse.

Senteret har etablert nasjonale og internasjonale faglige nettverk som bidrar til forskning om årsaksforhold og behandling av sykdommer innen fagområdene reproduksjon og kjønnsforskjeller i helse.

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning har 8 fast ansatte forskere og 13 stipendiater.

Les mer om Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Kvalifikasjoner:

Det kreves solid metodekompetanse i statistikk og epidemiologi, samt erfaring fra veiledning og undervisning av kliniske forskere. Erfaring med funksjonell dataanalyse er ønskelig. Relevant erfaring, personlig egnethet og vitenskapelige kvalifikasjoner vil også bli vektlagt.

 • Erfaring fra undervisning og veiledning i forskningsmetoder på master- og PhD-nivå
 • Erfaring fra forskning og prosjektarbeid
 • Erfaring med utvikling av statistiske modeller knyttet til biomedisinske problemstillinger
 • Bred erfaring med bruk av statistisk programvare (R, Stata, SPSS etc.)
 • Interesse for kunnskapsformidling
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
 • Erfaring med bruk av nasjonale helseregistre er en fordel

Personlige egenskaper:

Vi søker en positiv, engasjert og resultatorientert medarbeideren med følgende egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Pedagogiske evner
 • Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig
 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst 

Vi tilbyr:

 • Inspirerende arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • IA-bedrift