Ledig stilling

Statistisk sentralbyrå - SSB

Forsker innen analyser av pensjon og arbeidsmarked

Offentlige tjenester og forvaltning

I Gruppe for Offentlig økonomi og befolkningsmodeller ved Forskningsavdelingen er det ledig stilling som forsker innen analyser av pensjon og arbeidsmarked. Forskning og forskningsbaserte analyser på pensjon og samspillet med arbeidsmarkedet er viktige for samfunnsdebatten og danner grunnlaget for utformingen av den langsiktige økonomiske politikken på området.
 
Stillingen inngår i en prosjektgruppe med ansvar for videreutvikling og bruk av mikrosimuleringsmodellen MOSART på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet og Finansdepartementet. Forskning og analyse som tar utgangspunkt i, og bygger opp under MOSART, vil være en viktig arbeidsoppgave. 
 
Forskningsavdelingen har god kompetanse på arbeidsmarked og pensjon, og gjennom forskningssamarbeid med andre grupper forventes at den nye medarbeideren publiserer jevnlig i internasjonale tidsskrifter.
 
Stillingen innebærer også å betjene Arbeids- og sosialdepartemenetet og Finansdepartementet med analyser av aktuelle tema knyttet til pensjon og arbeidsmarked gjennom drift, bruk og videreutvikling av MOSART.

Arbeidsoppgaver
 • Forskning og analyse av utvalgte tema innen pensjon og arbeidsmarked
 • Analyser av aktuelle tema knyttet til pensjon og arbeidsmarked på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet og Finansdepartementet
 • Drift, oppdatering og videreutvikling av MOSART-modellen
 • Bidra til ekstern finansiering
Kvalifikasjoner
 • Fullført doktograd innen relevant program (avhandling må være innlevert før tiltredelse)
 • Dokumenterte gode kunnskaper i statistiske og økonometriske metoder
 • God formidlingsevne på norsk og engelsk både skriftlig og muntlig. 
 • Erfaring med analyser og bruk av registerdata og/eller håndtering av store datasett med tidsdimensjon og relasjoner mellom personer
 • Anlegg og interesse for programmering
 • Erfaring med pensjonsforskning er ønskelig
 • God fremstillingsevne på norsk (eller annet skandinavisk språk) og engelsk
Personlige egenskaper
 • Ønske om faglig utvikling
 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendighet
 • Stor arbeidskapasitet
 • Gode analytiske evner
 • Målrettet og god gjennomføringsevne
Vi tilbyr
 • Lønn som forsker (kode 1109) kr 573 100 - 813 400 etter kvalifikasjoner. For innplassering som forsker 1110/1183 kreves vitenskapelig vurdering (forskerbedømmelse)
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

 

Generelle opplysninger

Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i cv-en, må være innforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden.