Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Forsker/Helseøkonom

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Virksomhetsområde forskningsstøtte (FST) ved Oslo sykehusservice yter praktisk støtte til forskere og forskningsmiljøene i Oslo universitetssykehus HF, og til andre helseforetak i Helse Sør-Øst (regional forskningsstøtte – FST). FST består i dag av 5 fagavdelinger; Administrativ forskerstøtte, Forskningsstøtte for kliniske studier – Clinical trial unit (CTU), Biobank- og registerstøtte, Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE) og Komparativ medisin. Vi er i dag ca. 120 ansatte. FST samarbeider tett med Universitet i Oslo innenfor en rekke områder.
 
Kan du tenke deg å jobbe med økonomisk evaluering tilknyttet klinisk forskning?
 
Da har du nå en mulighet til å bli en del av et spennende forskningsmiljø ved Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst.

Implementering av fagfeltet helseøkonomi i forskning er under stadig utvikling, og denne stillingen blir en del av et team som får store muligheter til å drive frem denne utviklingen i både sykehuset og i regionen. I studiene der vi deltar, har vi et tett samarbeid med kliniske forskere i både planlegging, innhenting av data og analysearbeid.

Teamets arbeid og videre planer er beskrevet i strategidokument som ligger på våre hjemmesider. Lenke: https://forskerstotte.no/home/kliniske-studier/Helseøkonomi/21560

Vi søker en helseøkonom/forsker som vil være med å videreutvikle det helseøkonomiske miljøet i regionen og arbeidet med helseøkonomiske analyser i avdeling forskningsstøtte for kliniske studier.

For kandidater med PhD vil det legges det til rette for at den som ansettes i stillingen også kan arbeide med egne forskningsprosjekter relevant for avdelingens aktiviteter i deler av stillingen og det tilrettelegges for at man kan ha akademiske bistillinger.

Kandidater uten PhD ansettes i stilling som rådgiver/spesialrådgiver, avhengig av erfaring og kompetanse.

Kun elektroniske søknader via WebCruiter vil komme i betraktning. Dokumenter knyttet til utdanning skannes inn som et vedlegg til søknaden.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Analysearbeid, inkludert klargjøring og bearbeiding av pasientdata
 • Utvikle helseøkonomiske modeller
 • Gi råd om helseøkonomiske metoder og studiedesign innen kliniske forsøk  
 • Gi innspill og kvalitetssikre studieprotokoller og søknader
 • Bidra til eller selv skrive forskningsartikler
 • Arrangere og holde helseøkonomikurs for forskere
 • Være med å videreutvikle fagmiljøet innen helseøkonomisk evaluering
 • Ved behov vil man måtte påregne andre relevante arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner:

 • Master - eller doktorgrad innen helseøkonomi, eller relevant utdanning og flere års erfaring fra arbeid med helseøkonomi.
 • Minimum 1 års relevant arbeidserfaring 
 • Erfaring med å utføre helseøkonomiske evalueringer
 • Erfaring med å bruke statistiske og/eller modelleringsprogrammer, f.eks. R, Excel, STATA, Python etc.
 • Erfaring med undervisning og veiledning er en fordel
 • Erfaring med prosjektledelse og prosjektstyring er en fordel
 • Kjennskap til pasientrapporterte utfallsmål er en fordel
 • God medisinsk forståelse er en fordel
 • Gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig, samt god norskspråklig forståelse  

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • er selvstendig og har evne til å strukturere arbeidsflyt og prioritere oppgaver 
 • er en pådriver med stort engasjement for helseøkonomi i forskning
 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • er en god relasjonsbygger og jobber godt sammen med ulike typer mennesker
 • tar initiativ, deler erfaringer og informasjon med andre
 • har god gjennomføringsevne
 • forstår raskt komplekse problemstillinger
 • er nysgjerrig og har ønske om faglig utvikling 
 • kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
 • En stilling knyttet til et av landets største forskningsstøttemiljøer
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et tverrfaglig miljø
 • Faglig og personlig utvikling
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Samarbeid med medisinske forskere fra mange ulike fagområder
 • Lønn etter avtale
 • Fleksitid
 • Medlemskap i en gunstig pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • En arbeidsplass i en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)