Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Forsker/Bioinformatiker

Offentlig forvaltning

Avdeling for rettsmedisinske fag har viktige samfunnsoppgaver innen fagområdene rettspatologi og klinisk rettsmedisin, rettsgenetikk og rettstoksikologi. Avdelingen driver utstrakt oppdragsvirksomhet innen undersøkelse av biologisk materiale og sakkyndig beskrivelse av resultater og deres betydning. Vi utvikler metoder og gir faglige råd. Resultatene og rådene anvendes i beslutninger innen rettsvesenet og i annen offentlig forvaltning. Vi driver betydningsfull forskning og fagutvikling innen alle våre fagområder. Avdelingen er del av Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus HF (OUS).

Seksjon for rettsmedisinsk forskning jobber med å omsette ulike typer data til informasjon for å belyse spesifikke rettsmedisinske problemstillinger. En del av informasjonen fra prosjektene omsettes til sannsynligheter, prediksjoner eller sammenligninger, for å støtte beslutningstagere i rettssystemet, politiet eller forvaltningen. Seksjonen har også mer generell forskning som belyser viktige temaer innen helse, biologiske mekanismer, analytisk kjemi, epidemiologi, skademekanismer og dødsårsaker. Seksjonen er delt inn i fire enheter: Enhet for biologi, Enhet for epidemiologi, Enhet for genetikk og Enhet for statistikk og modellering.

I Enhet for statistikk og modellering jobber vi med statistiske modeller innen genetikk og epigenetikk. I enheten forskes det blant annet på biologisk slektskap, biologiske spor i straffesaker og prediksjonsmodeller for celletyper, fenotyper og kronologisk alder.

Den utlyste stillingen vil være tilknyttet Forskningsgruppe for Biologisk Aldersvurdering, som er nasjonalt fagansvarlig for det vitenskapelige arbeidet på feltet. Gruppen har utviklet sannsynlighetsmodeller basert på radiologiske metoder tidligere, men jobber nå primært med epigenetiske modeller for aldersprediksjon, i tillegg til epigenetiske studier som omhandler andre temaer innen rettsmedisin.

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdannelse på master- eller doktogradsnivå innen naturvitenskapelige fag
 • God forståelse for molekylærbiologi
 • Bred kompetanse innen bearbeiding av data og programmering i fortrinnsvis R eller Python
 • Erfaring med analyse av store datasett
 • Erfaring med studiedesign, både med kontinuerlige og binære utfall
 • Utpreget analytisk når det gjelder ulike typer data og informasjon
 • Godt kunnskapsnivå innen statistikk, bred erfaring er en fordel, spesielt innen sannsynlighetsmodeller og statistisk inferens.
 • Ønskelig med kunnskap om epigenetikk
 • Ønskelig med kunnskap om regularisering og kvalitetssikring av data fra metyleringsarray

Vi ønsker å motta:

 • Et motivasjonsbrev på inntil 1 side (del av søknadstekst eller som eget vedlegg)
 • CV
 • Publikasjonsliste

Personlige egenskaper:

Vi legger stor vekt på dine personlige egenskaper, og ser etter deg som er:

 • Samarbeidende og fleksibel
 • Sosial og har evne til å tilpasse deg kolleger
 • God på å fremme egne ideer og lytte til andres
 • Samfunnsbevisst
 • Kreativ
 • Komfortabel med flere prosjekter samtidig og at planer kan endre seg
 • Innstilt på å være involvert i modeller som skal anvendes som støtte til avgjørelser under tvil (f. eks. av domstoler og politi)
 • Villig til å dele ekspertise og kunnskap med andre

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb med store muligheter til påvirkning
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et inspirerende arbeidsmiljø med dyktige og kreative kolleger
 • Et sterkt vitenskapelig fagmiljø
 • Som nyansatt i OUS blir du del av et nyansattprogram